środa, 17 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Analiza makroekonomiczna na giełdzie: co warto wziąć pod uwagę?

Analiza fundamentalna dzieli się na kilka różnych obszarów – jednym z nich jest analiza makroekonomiczna, która zajmuje się szerszym spojrzeniem na gospodarkę. Jakie czynniki mają największe znaczenie?

Dlaczego analiza makroekonomiczna jest tak istotna?

Wycena spółki nie zależy jedynie od jej wyników finansowych. Zmiany na rynku mogą być dyktowane także przez czynniki ekonomiczne, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw operujących w danym kraju. Ze względu na postępującą globalizację biznesu znaczenie analizy makroekonomicznej wychodzi już także poza granice konkretnych państw. Nie brakuje sytuacji, w których zmiany w sytuacji ekonomicznej innych krajów spowodowały niemałe zamieszanie nawet na polskiej giełdzie. To wszystko sprawia, że przeanalizowanie sytuacji makroekonomicznej jest coraz istotniejsze podczas opracowywania strategii inwestycyjnej.

Analiza globalnych nastrojów

Przeprowadzając analizę makroekonomiczną, warto przyjąć podejście „od ogółu do szczegółu”. Na sam początek potrzebna będzie zatem ocena stanu globalnej ekonomii. Jednym z czynników, który wpływa na znaczenie tego etapu, jest spory udział inwestorów zagranicznych w praktycznie każdym rynku – dla przykładu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych już niecałe 50% aktywów jest w rękach inwestorów spoza Polski. Kryzysy, katastrofy naturalne, wojny, a z drugiej strony stabilność, przełomy i sukcesy firm: wszystkie z tych wydarzeń mogą zmienić wycenę akcji także w innych krajach. Największy wpływ mają tutaj zmiany na giełdzie amerykańskiej.

Analiza makroekonomiczna w skali lokalnej

Następnym krokiem powinna być analiza stanu gospodarki kraju, w którym operuje wybrana spółka. Chcąc osiągnąć zysk, inwestując w akcje online z wykorzystaniem analizy fundamentalnej, potrzebne będzie długoterminowe spojrzenie. Warto zapoznać się zarówno z najświeższymi zmianami w prawie, które mogą wpłynąć na wyniki firm, jak również prognozy na przyszłość. Kluczowe znaczenie mają kwestie takie jak stabilność danego kraju oraz polityka finansowa.

Inflacja, stopy procentowe i kursy walut

Z pomocą tych czynników możemy bardzo precyzyjnie określić stan gospodarki wybranego państwa. Inflacja określa ogólny poziom wzrostu cen, na który wpływają między innymi zmiany w dostępności surowców czy w wysokości płac. Przy wysokiej inflacji ceny akcji spółek są znacznie bardziej zmienne, jednak firmy o sporej wartości fundamentalnej mogą poradzić sobie również w takich warunkach. Wysokość stóp procentowych wpływa z kolei na wydatki firm; ich wzrost często wiąże się z mniejszymi inwestycjami w akcje. Na koniec warto zwrócić uwagę na kursy walut, które pomogą określić konkurencyjność ekonomii danego kraju i potencjał na zagraniczne inwestycje.