niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Bank Pekao: powtarzalność naszych wyników jest unikalna w sektorze bankowym

Bank Pekao zanotował w drugim kwartale br. zysk na poziomie 605 mln zł. To nie tylko wzrost w stosunku do zeszłego kwartału i ubiegłego roku, ale i przekroczenie poziomu sprzed pandemii, gdy na rynku funkcjonowały wyższe stopy procentowe.

Bank zawdzięcza dobry wynik wzrostom dochodów o 6,6% w stosunku do zeszłego kwartału. Poprawił także wynik prowizyjny i zanotował wzrost sprzedaży m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych, funduszy inwestycyjnych.

Zdaniem Tomasza Kubiaka, wiceprezesa zarządu Banku Pekao SA, kluczem do sukcesu jest konsekwentna polityka banku oparta na dobrej strategii, dobrych relacjach z klientem i zrozumieniu jego potrzeb, a także regularnej wypłacie dywidendy akcjonariuszom – za rok 2020 na poziomie 75 proc.

„Nasza powtarzalna polityka jest jedną z najbardziej konsekwentnych również w Europie i dowodzą tego wyniki europejskich testów warunków skrajnych. W 2018 r. byliśmy na 3. miejscu, w tej edycji jesteśmy na 2. miejscu w Europie” – podkreślił Tomasz Kubiak.

Źródło informacji: PAP MediaRoom