niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Biuro rachunkowe – jak działa i w czym może pomóc swoim klientom?

Własna działalność gospodarcza to bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie swojej firmy wiąże się m.in. z koniecznością samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym. Zazwyczaj przedsiębiorcy, aby uniknąć popełnienia błędów, decydują się na skorzystanie z usług profesjonalistów. Podobnie zresztą jak duże firmy, które nie chcą osobiście zatrudniać księgowego. W zależności od zakresu działania, biura zajmują się nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych, lecz także płacami oraz obsługą kadrową. Czego dokładnie można oczekiwać od biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe z Radomia czy Warszawy może mieć różny zakres działalności. Niektóre przedsiębiorstwa mówią wprost, że specjalizują się wyłącznie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych swoich klientów, inne oferują również – często za dodatkową opłatą – obsługę kadrową. Jakie są podstawowe kompetencje biura rachunkowego, a czego według prawa nie powinno robić?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zacznijmy od postaw, czyli usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tego typu działalność obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych przez klienta dowodów księgowych, czyli np. faktur, okresowe sprawdzanie stanu aktywów i pasywów oraz ich wycenę, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań księgowych, a także gromadzenie dowodów księgowych i dokumentacji wymaganej prawnie. Co ważne, biura księgowe prowadzą nie tylko tak zwaną pełną księgowość dla dużych firm, lecz także uproszczoną, czyli księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczenia oparte o ryczałt dla mniejszych podmiotów.

Warto pamiętać, że tworzenie zasad polityki rachunkowości, badanie sprawozdań finansowych i ich udostępnianie nie należą do zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – to już dodatkowe działania.

Chcesz sprawdzić dokumenty sporządzane w twoim imieniu przez biuro? Księgowa w Radomiu lub w innym mieście zawsze powinna udostępniać wszelką dokumentację na życzenie klienta.

Gdzie znaleźć rzetelne, godne zaufania biuro księgowe? Sprawdź ofertę https://podatkifirm.pl

Przechowywanie dokumentów

Drugim podstawowym elementem, który zazwyczaj obejmują usługi księgowe, jest gromadzenie i przechowywanie dokumentów. Uwaga – zgodnie z ustawą o rachunkowości nie ma zakazu przetrzymywania ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki, której dotyczą. Wobec tego mogą one znajdować się w siedzibie biura rachunkowego, trzeba tylko powiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy i zapewnić organom kontroli dostęp do nich.

Biuro rachunkowe, a kadry i płace

Obsługa księgowa w Radomiu, we Wrocławiu lub w Poznaniu w zależności od potrzeb klientów czasami obejmuje również kadry i płace. Jeżeli wielkość firmy sprawia, że nie chce się zatrudniać osoby odpowiedzialnej za te działania, może to zlecić biurom rachunkowym, które mają specjalistyczną wiedzę nie tylko w zakresie kadr i płac, lecz także prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.