niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Części zamienne a utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Zapewnienie dostępności części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest niezbędne do prowadzenia działalności bez długich przestojów. Jest to też jedno z głównych zadań służb utrzymania ruchu w firmie. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Wyzwania w zapewnianiu dostępności części zamiennych

Właściwe gospodarowanie częściami zamiennymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest trudnym zadaniem, ze względu m.in. na:

  • znaczną liczbę części i ich różnorodność,
  • różne tempo zużycia elementów maszyn,
  • różne priorytety zapotrzebowania na części,
  • rozproszenie dostawców,
  • brak dostępności niektórych części.

Te wyzwania sprawiają, że utrzymanie ruchu jest jeszcze bardziej skomplikowanym i wielowątkowym procesem.

Zabezpieczenie stanów minimalnych

By zagwarantować ciągłość produkcji należy zadbać o zapewnienie stanów minimalnych części zamiennych maszyn. Prawidłowe zbilansowanie stanów minimalnych ułatwia składowanie części i zmniejsza koszt magazynowania elementów. Jego istotnym aspektem jest standaryzacja. Każdą część należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii:

  • części specjalne – niewymienne z innymi, wykorzystywane w konkretnym typie urządzeń; najdroższe i z najdłuższym czasem dostawy,
  • części standardowe – typowe, wytwarzane przez wielu producentów, odpowiednie do stosowania w różnych maszynach,
  • materiały eksploatacyjne – o dużej dostępności, wspólne dla wielu maszyn.

Dzięki temu możliwe jest określenie liczby najbardziej problematycznych elementów – części specjalnych – które są trudno dostępne, a czas oczekiwania na ich dostarczenie (lub wytworzenie zamienników) jest wyraźnie dłuższy, niż w przypadku pozostałych kategorii elementów.

Dzięki dokładnemu określeniu minimalnego zapotrzebowania na części oraz kosztu ich zakupu, dostawy i magazynowania możliwe jest zapewnienie utrzymania ruchu oraz lepsza kontrola wydatków ponoszonych na naprawy parku maszynowego.

Zapewnianie dostępności części specjalnych

Części specjalne, które są szczególnie trudno dostępne, to wyzwanie w utrzymaniu ruchu. Szczególnie problematyczne są elementy maszyn, do których praktycznie niemożliwe – lub całkowicie niemożliwe – jest dokupienie elementów zamiennych. W takich przypadkach konieczne jest projektowanie części CAD i wykonywanie ich na zamówienie na bazie projektu. Nie jest to proste zadanie i często wymaga współpracy z firmami zewnętrznymi, specjalizującymi się w wytwarzaniu elementów zamiennych do maszyn.

Jakie czynniki należy brać pod uwagę przy projektowaniu i produkcji części zamiennych? Jak dowiadujemy się od specjalistów z Biura Inżynierskiego Konstruktor, projektującego i produkującego części maszyn na Śląsku:
Przy projektowaniu i produkcji części zamiennych należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak materiały, tolerancje wymiarowe, właściwości mechaniczne, trwałość oraz wytrzymałość. Dobra znajomość wymagań technicznych oraz właściwe doświadczenie w branży są kluczowe dla skutecznego projektowania i produkcji części zamiennych.

Dlatego też dla utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych tak istotne jest posiadanie godnego zaufania dostawcy części przygotowywanych na specjalne zamówienie. Jeśli szukasz wytwórcy zamiennych części maszyn w Rudzie Śląskiej, Chorzowie i innych miastach na Śląsku zachęcamy do zapoznania się z ofertą Biura Inżynierskiego Konstruktor.