czwartek, 25 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Czy polska firma działająca w Niemczech musi posiadać Freistellung?

Wchodzenie na rynek niemiecki to dla polskich firm budowlanych duże wyzwanie, ale i szansa na rozwój. Kluczowym elementem, który może ułatwić funkcjonowanie na niemieckim rynku, jest uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego – Freistellung. Ale czy każda firma musi je posiadać? Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech dla polskiej firmy!

Freistellung – czym jest i kogo dotyczy?

Freistellung to zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, który wynosi 15% kwoty brutto na fakturze. Podatek ten musi być potrącany przez zleceniodawcę od wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonane prace budowlane. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm wykonujących usługi remontowo-budowlane na terenie Niemiec, niezależnie od ich kraju pochodzenia. Jest to tzw. podatek prewencyjny, mający na celu przeciwdziałanie nielegalnej pracy na czarno.

Uzyskanie Freistellung jest stosunkowo proste i polega na złożeniu odpowiedniego wniosku do niemieckiego urzędu skarbowego. Jeśli firma jest poprawnie zarejestrowana i nie ma problemów z niemieckim fiskusem, urząd ten wydaje Freistellungsbescheinigung – dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Zwolnienie to należy przekazać zleceniodawcy, aby uniknąć potrącenia podatku.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech dla polskiej firmy?

Procedura uzyskania Freistellung zaczyna się od rejestracji firmy w Niemczech. Proces ten obejmuje zgłoszenie działalności do odpowiednich urzędów oraz zgromadzenie wymaganych dokumentów. Dla polskiej firmy oznacza to dostarczenie m.in. kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w Polsce, certyfikatu rezydencji podatkowej, kopii umów z niemieckimi klientami, skanu dowodu osobistego, danych konta bankowego oraz NIP-u europejskiego.

Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Warto podkreślić, że wniosek ten nie ma określonej formy – jest to samodzielnie napisane pismo zawierające wszystkie niezbędne dane firmy oraz informacje o numerze podatkowym (Steuernummer) lub o trwającym procesie jego uzyskiwania.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, firma musi być zarejestrowana w niemieckim systemie podatkowym i nie mieć zaległości podatkowych. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od rodzaju działalności. Niemieckie działalności Gewerbe muszą przedstawić zameldowanie gewerbe, Gewerbeanmeldung oraz skan dowodu osobistego. Polskie firmy powinny dostarczyć kopię zaświadczenia o wpisie do CEiDG, certyfikat rezydencji, kopie umów z niemieckimi klientami lub faktur, skan dowodu osobistego, dane bankowe oraz NIP europejski, jeśli taki posiadają, oraz opis wykonywanych prac w Niemczech. Dodatkowo muszą przedłożyć wpis do KRS z tłumaczeniem na język niemiecki, umowę spółki, kopie dowodów osobistych wspólników, ich adresy oraz informację, czy prace są wykonywane na budynkach. Proces rozpatrywania wniosku trwa zazwyczaj około miesiąca, ale może się wydłużyć w zależności od obciążenia urzędu skarbowego.

Dlaczego warto uzyskać Freistellung? Korzyści dla firm

Freistellung zapewnia otrzymywanie pełnych należności bez odliczeń podatku budowlanego, dlatego zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech dla polskiej firmy jest tak istotne z perspektywy biznesowej. Co więcej, eliminuje konieczność oczekiwania na zwrot podatku i związane z tym komplikacje administracyjne. Freistellung jest również potwierdzeniem rzetelności firmy i jej znajomości lokalnych regulacji, a to sprzyja budowaniu zaufania i współpracy z niemieckimi zleceniodawcami. Brak tego zwolnienia prowadzi do potrąceń 15% wartości faktury. Jeśli zależy Ci na uniknięciu sytuacji, w które generowane są dodatkowe koszty, a czas oczekiwania na pełne wynagrodzenie wydłuża się, to warto wcześniej zadbać o wszystkie formalności.