poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w okresie przedemerytalnym w związku z likwidacją stanowiska pracy?

Pracodawca z powodu trudnej sytuacji na runku spowodowanej pandemią jest zmuszony zlikwidować część stanowisk pracy w swojej firmie. Kilku pracowników, których zatrudnia, jest jednak w wieku przedemerytalnym. Czy w związku z tym może wypowiedzieć im umowę o pracę?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, jeśli okres, którego mu brakuje do osiągnięcia prawa do emerytury, nie przekracza 4 lat, a okres zatrudnienia pozwala na uzyskanie prawa do emerytury w związku z wiekiem. Prawo to ma na celu ochronę przedemerytalną pracowników. Może ona ulec uchyleniu tylko w przypadku ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu pracy. Upadłość musi przy tym obejmować likwidację majątku dłużnika. W przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu art. 39 Kodeksu pracy  obowiązuje pracodawcę. Jego przepisy nie mają zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy pracownik uzyskał praco do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Nie ma przeszkód jednak, aby pracodawca mógł wypowiedzieć pracownikowi w wieku przedemerytalnym warunki pracy lub płacy, jeśli jest to konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania ogółu zatrudnianych pracowników lub ich grupy, do której dany pracownik należy. Zatrudniający może także rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym w sytuacji, gdy utraci on zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy lub straci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy nie ze swojej winy. 

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę osobie w wieku przedemerytalnym ma również pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe, objęty przepisami ustawy z 13 marca 2013 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Należy przy  tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy wypowiedzenie warunków pracy pracownikowi w wieku przedemerytalnym powoduje również obniżenie wynagrodzenia, do końca okresu, w którym uprawniony był do korzystania ze szczególnej ochrony, przysługuje mu dodatek wyrównawczy.

W sytuacji, gdy pracownik nie zaakceptuje nowych warunków pracy, wypowiedzenie rozwiązuje umowę o pracę. Nie zgodne z prawem jest jednak stosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy, którego wyraźnym celem jest rozwiązanie umowy o pracę. Przykładem może tu być np. przeniesienie pracownika na stanowisko  oddalone o kilkaset kilometrów od dotychczasowego miejsca zatrudnienia i zamieszkania. Spory w takich przypadkach rozstrzyga sąd pracy.

Efekta biuro rachunkowe Łódź  świadczy usługi księgowe i obsługę kadrową mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, który stale śledzą zmiany w polskim prawie podatkowym. Są na bieżąco także ze wszystkimi nowelizacjami dotyczącymi zatrudniania pracowników. Zawsze chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania naszych klientów, a w razie potrzeby także służymy im radą przy wyborze najkorzystniejszego rozwiania prawnego dla ich biznesu.