piątek, 19 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Czy programowanie jest potrzebne do wdrożenia MS Dynamics 365?

Nowoczesne narzędzia Microsoft Dynamics 365 to krok w stronę digitalizacji Twojej firmy. Zalety implementacji mogą jednak mieszać się z obawami o zaplecze techniczne potrzebne do ich wdrożenia. Jakie procesy są konieczne po stronie przedsiębiorcy, by pakiet Microsoft Dynamics 365 stał się integralną częścią firmy?

Kto wykonuje wdrażanie systemu Microsoft Dynamics 365 w firmie?

Właściciel firmy, czy jej zarząd, nie musi obawiać się o kwestie techniczne związane z przenoszeniem zasobów firmy do chmury. Narzędzia Microsoft Dynamics 365 są zaawansowane i nowoczesne, ale ich wdrożeniem zajmują się specjalistyczne firmy. Jedną z nich znajdziesz pod tym adresem https://xplusglobal.com/pl/. Przeniesienie odpowiedzialności implementacji rozwiązań Microsoft na podmiot zewnętrzny daje wiele korzyści.

Po pierwsze przedsiębiorstwo nie musi zaopatrywać się w narzędzia takie jak Azure DevOps, Lifecycle Services (LCS), czy SharePoint (SP). Ich posiadanie i obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy, która zarezerwowana jest dla pracowników IT. Po drugie firma zyskuje pewność skuteczności i działania bez metody prób i błędów. To zdecydowanie przyspiesza proces digitalizacji oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów w czasie implementacji systemu.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorstwo podczas wdrażania Microsoft Dynamics 365?

Firmy zajmujące się digitalizacją zasobów swoich klientów działają tylko w obszarach przez nich zakreślonych. Oznacza to ścisłą współpracę zarządu oraz osób zaangażowanych w funkcjonowanie firmy z podmiotem wdrażającym rozwiązania Microsoft Dynamics 365. Po stronie klienta jest również konieczność określenia zakresu przenoszenia dokumentacji do chmury oraz wybór interesujących go narzędzi Microsoft Dynamics 365.

Naturalnie wszystkie te procesy mogą zostać zaplanowane i wykonane w pełnym porozumieniu z podmiotem implementującym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w kontekście wyboru najbardziej trafionych elementów systemu, które okażą się niezbędne dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokładna ocena migracji wykonana przy współpracy obu stron daje pewność wyboru najlepszych rozwiązań.

Na co jeszcze musi być przygotowany zarząd przedsiębiorstwa?

Ogromną zaletą systemu Microsoft Dynamics 365 jest łatwość dopasowania do niemal każdego przedsiębiorstwa. Oznacza to jednak, że trzeba poświęcić dodatkowy czas na przeanalizowanie potrzeb firmy i zaimplementowanie kluczowych modułów systemu. Przedsiębiorstwo musi być gotowe na pełną współpracę i otwartość w komunikacji dla uzyskania jak najlepszego rezultatu w maksymalnie krótkim czasie.

To właśnie czas trwania procesów wdrażania Microsoft Dynamics 365 jest kluczowy z punktu widzenia zarządu. Ma to związek z kosztami wygenerowanymi przez proces, dlatego każdemu zależy na jak najszybszym przebiegu zmiany. Czas potrzebny do pełnego sukcesu migracji może trwać kilka do kilkunastu tygodni. Jest on zależny od rozmiaru wybranych pakietów, ilości dokumentów koniecznych do digitalizacji oraz jakości komunikacji między zespołami.

Jak widać, programowanie po stronie klienta nie jest potrzebne dla wdrożenia Microsoft Dynamics 365. Wystarczy podjąć współpracę z odpowiednim partnerem biznesowym.