piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Czym jest podział majątku i jak wyglądają kwestie majątkowe po rozwodzie?

Sprawy podziału majątku nie są nigdy sprawami łatwymi, ponieważ dotyczą kwestii finansowych ludzi, którzy zakładali na początku wspólność majątkową i mieli do siebie pełne zaufanie.

Podział majątku występuje w momencie, kiedy małżonkowie nie podpisali przed lub po ślubie intercyzy, gwarantującej posiadanie przez małżonków odrębnych majątków, które w wyniku rozwodu nie podlegałyby podziałowi; w takich przypadkach sprawy rozwodowe kończą się o wiele szybciej i gwarantują bezpieczeństwo interesów osobistych stron, np. w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków działalności gospodarczej. W większości sytuacji spotykamy się jednak ze wspólnością majątkową i często sprawy o podział majątku po rozwodzie potrafią trwać bardzo długo, w zależności od ilości posiadanych wspólnych dóbr materialnych i zgodności stron przy podziale. Więcej informacji o podziale majątku znajdziesz tutaj: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl

Jak wygląda podział majątku małżonków?

Majątek małżonków dzielimy na majątek osobisty i majątek wspólny. Co do zasady, majątek osobisty jest wyłączony z wszelkich roszczeń pomimo braku intercyzy między małżonkami. Jest to własność rzeczy każdego z małżonków, którą posiadali już przed wstąpieniem w związek małżeński, otrzymane w postaci darowizny lub przez dziedziczenie. Wszelkim podziałom podlega wyłącznie majątek wspólny, czyli przedmioty majątkowe, które małżonkowie nabyli wspólnie w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej oraz ewentualne pożytki z takiej własności, np. czynsz z wynajmowanego mieszkania, oszczędności, przychody z działalności majątkowej każdego z małżonków czy nawet przedmioty użytku codziennego, które służyły obojgu małżonków w gospodarstwie domowym. 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

W przypadku występowania między małżonkami wspólności majątkowej, konieczny jest podział majątku pomiędzy obie strony; od małżonków zależy w jaki sposób taki podział się odbędzie. Strony mogą zdecydować się na porozumienie i polubownie rozwiązać kwestie majątkowe; ustanawia się wówczas rozdzielność majątkową w dowolny sposób, jednak jeśli podziałowi podlegają też nieruchomości lub przedsiębiorstwo, potrzebne jest przeprowadzenie podziału za pomocą aktu notarialnego a następnie dokonuje się umownego podziału majątku. Polubowne rozwiązanie kwestii majątkowych jest ja najbardziej zalecane, przez wzgląd na koszty postępowania oraz trud stron związany z uczestnictwem w tego typu sprawach; dla niektórych ludzi rozwód może być dość obciążający psychicznie i trudny. Jednak jeśli małżonkowie nie mogą w żaden sposób dojść do porozumienia, podziału majątku dokonuje się na drodze postępowania przed sądem. Podziału majątku dokonuje się na wniosek stron; jeśli strony do wniosku o podział majątku wniosą zgodny plan podziału, opłata za wniesienie takiego wniosku będzie wynosiła 300 złotych, jeśli jednak takiego planu nie ma – 1000 złotych. O podział majątku można wystąpić nawet kilka lat po uzyskaniu rozwodu, ponieważ prawa udziału w majątku wspólnym nie ulegają przedawnieniu.