niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Dlaczego zadymienie jest tak niebezpieczne i jak mu zapobiegać?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dyktowane są nie tylko określonymi przepisami prawnymi, ale również zdrowym rozsądkiem i dbałością o ludzkie życie i mienie. Dlatego też poniżej przyjrzymy się podstawowym kwestiom bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej z szczególnym uwzględnieniem zapobiegania groźnemu zjawisku jakim jest zadymienie.

Jakie są obowiązki właściciela budynku jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej ciąży na właścicielach bądź administratorach budynków i wynika z przepisów prawnych związanych z prawem budowlanym – szczegóły znaleźć można w stosownych rozporządzeniach np. tym wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków czy szerzej, w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Budowanie odpowiednich zabezpieczeń zaczyna się już na etapie projektowania budynku, co ma na celu stworzenie takiej konstrukcji i systemów, które dają jak najmniejsze ryzyko powstawania pożarów. Kolejnym obowiązkowym elementem są zabezpieczenia przeciwpożarowe na wypadek, gdyby jednak do pożaru doszło: konstrukcja musi zapewniać zachowanie odpowiedniej nośności przez określony czas, a także ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku oraz na sąsiadujące obiekty. Ważnym aspektem jest również zapewnienie możliwości sprawnej i bezpiecznej ewakuacji, z uwzględnieniem maksymalnej ochrony nie tylko dla ewakuowanych osób, ale także dla ekip ratowniczych.

Dlaczego zadymienie pomieszczenia/ budynku jest groźnym zjawiskiem?

Jednym negatywnych zjawisk, które zawsze towarzyszą pożarowi jest zadymienie. Niesie ono ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, często mówi się też o tym, że dym pochłania co roku więcej ofiar niż sam ogień. Dym i groźne gazy powstają w wyniku spalania się praktycznie każdego rodzaju materiału palnego i są bardzo szkodliwe dla wdychających je ludzi oraz zwierząt.
Najprościej ujmując, dym jest złożoną mieszaniną powietrza z wytwarzającymi się podczas spalania produktów gazowych, a także cząsteczek stałych i ciekłych – jego charakterystyka zależy od rodzaju płonących materiałów, temperatury, a także wymiany powietrza w pomieszczeniu, czyli dostępu do tlenu. Jednym z głównych produktów spalania jest dwutlenek węgla, który powodować może ciężkie szkody dla zdrowia, a nawet być powodem uduszenia się człowieka. Innymi negatywnymi konsekwencjami przebywania w zadymionym pomieszczeniu mogą być zatrucia toksynami, urazy cieplne, a także przewlekłe uszkodzenia układu oddechowego i nerwowego.

W jaki sposób wdraża się zapobieganie zadymieniu w budynkach?

Nawet kilkuminutowe przebywanie w zadymionym pomieszczeniu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, które opisane zostały już powyżej. Co więc można zrobić, by zyskać pewność, że maksymalnie zabezpieczyliśmy nasz obiekt?
Najlepszym pomysłem będzie zrezygnowanie z amatorki i prób oszczędzenia, a powierzenie bezpieczeństwa w ręce specjalistów, którzy na co dzień zajmują się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Specjaliści MRC SYSTEM nie tylko zdiagnozują stan ochrony przeciw pożarom i zadymieniom w budynku, ale także zaproponują i wdrożą odpowiednie rozwiązania, na przykład instalacje zapobiegające zadymieniu. Bardzo ważnym aspektem ochrony przed pożarami i ich negatywnymi konsekwencjami jest też regularne szkolenie pracowników i uczulanie ich na to, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa ppoż.