niedziela, 16 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Dofinansowanie posiłków dla pracowników wzrośnie do 450 zł miesięcznie

Już 1 września wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej, zgodnie z którą wzrasta kwota zwolnienia z oskładkowania przez ZUS dofinansowania posiłków, oferowanego przez pracodawców jako benefit pracowniczy – do 450 zł na jednego pracownika miesięcznie. Rozporządzenie zostało opublikowane 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Eksperci Sodexo szacują, że pracownik zaoszczędzi na składkach ZUS 1070 zł w skali roku, a pracodawca – 1106 zł rocznie na jednego pracownika, co oznacza, że w firmie liczącej np. 1 tys. zatrudnionych oszczędności wyniosą ponad 1 mln zł. Nowe regulacje prawne to odpowiedź na wzrost kosztów życia i dynamiczną sytuację ekonomiczną. Dopłata do posiłków, którą pokryje pracodawca, pozwoli zapewnić pracownikom realne wsparcie w codziennych wydatkach – teraz dzienna kwota przeznaczona na dofinansowanie posiłków wyniesie ok. 22 zł. Oprócz ewidentnych korzyści dla pracownika związanych z dbaniem o zdrowie i regularne odżywianie, świadczenie to gwarantuje korzyści fiskalne.

Dofinansowanie posiłków, będące dobrowolnym świadczeniem pozapłacowym ze strony pracodawcy, to jeden z najbardziej pożądanych benefitów przez pracowników. W ostatnim roku wyraźnie wzrosła jego popularność. Jak wynika z badania Sodexo, 80 proc. pracowników deklaruje, że chciałoby otrzymywać taki rodzaj regularnego wsparcia od swojego pracodawcy. Aż 77 proc. badanych dostrzega w tym świadczeniu szansę na oszczędności, a 78 proc. traktuje je jako czynnik motywujący do pracy. Z kolei według 61 proc. pracujących benefit ten wpłynąłby pozytywnie na ich sposób odżywiania. Osoby korzystające z takiego świadczenia szczególnie cenią żywieniowe karty przedpłacone. To nowoczesne rozwiązanie zapewniające elastyczność – kartę można zrealizować w dowolnym miejscu, nie tylko w siedzibie firmy czy restauracji.

Firmy, w odpowiedzi na aktualne potrzeby pracowników, coraz częściej decydują się na dofinansowanie posiłków i zwiększają środki przeznaczone na ten cel. Inflacja i wysokie ceny żywności wpłynęły na sposób postrzegania świadczeń pozapłacowych – dziś liczą się praktyczne udogodnienia, które realnie wzmocnią portfel pracowniczy i przyniosą odczuwalną ulgę w zderzeniu z codziennymi wydatkami i kosztami życia. Teraz pracodawcy będą mogli zastosować takie rozwiązanie na jeszcze korzystniejszych warunkach i bardziej wesprzeć domowy budżet pracowników w niełatwej sytuacji gospodarczej.

Ile zaoszczędzą firmy i pracownicy?

Nowelizacja rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej to korzystny krok odzwierciedlający obecną sytuację pracowników. Od 1 września kwota zwolnienia z oskładkowania przez ZUS dofinansowania posiłków wzrośnie z 300 zł do 450 zł na pracownika miesięcznie.

Obecnie w wielu firmach trwa planowanie budżetów na świadczenia pozapłacowe w 2024 r. To idealny moment, by dopasować ofertę benefitową do realnych potrzeb pracownika i uwzględnić w niej dofinansowanie posiłków, np. w postaci bardzo popularnej przedpłaconej karty lunchowej, która doskonale wpisuje się w oczekiwania różnych grup pracowniczych, a jednocześnie zapewnia optymalizację kosztów firmowych.

„W dobie utrzymującej się wysokiej inflacji nie powinno dziwić zapotrzebowanie pracowników na wsparcie ich budżetów domowych. Stanowi ono jednak wyzwanie dla pracodawców, którzy starają się sprostać tym oczekiwaniom przy równoczesnej trosce o rentowność w niełatwych pod względem ekonomicznym realiach. Rozwiązań tej sytuacji warto upatrywać w uniwersum benefitów. W powyższym kontekście pracownicy bardzo często postrzegają dofinansowywanie posiłków jako atrakcyjną i wymierną formę wsparcia w codziennych wydatkach, a benefity żywieniowe są dziś jednymi z najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. – Podwyższenie kwoty dofinansowania posiłków do 450 zł to adekwatna do obecnej dynamiki gospodarczej reakcja. Wyższe ulgi w składkach ZUS mają potencjał złagodzić obciążenia konsumentów oraz przynieść pracodawcom tak dziś potrzebną możliwość optymalizacji kosztów”.

Zachęta fiskalna dla przedsiębiorców, którzy oferują ten pożądany przez pracowników benefit, jest więc zmianą w dobrym kierunku. Dzięki temu pracodawcy mają szansę oszczędzić rocznie na składkach ZUS, a pracownicy zyskują zwiększoną siłę nabywczą. Według ekspertów Sodexo np. firma ze 150 pracownikami może oszczędzić aż 165 888 zł rocznie, a pracownik zyskać dodatkowe 89,24 zł miesięcznie. W przypadku średniej wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego 500 osób oszczędności mogą wynieść 552 960 zł, natomiast duże firmy z 2500 pracownikami mają potencjał zaoszczędzenia aż 2 764 800 zł rocznie. Oczekiwane korzyści finansowe dla firm, które korespondują z oszczędnościami na składkach ZUS, w połączeniu z podniesionym kapitałem nabywczym pracowników tworzą układ korzystny zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Również pracownicy dostrzegają w dofinansowaniu posiłków sposób na oszczędności – deklaruje tak ponad 60 proc. uczestników badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo. Ponadto prawie połowa pracujących przyznaje, że gdyby mieli do dyspozycji dodatkowe 300 zł brutto do pensji, to wybraliby środki na przedpłaconej karcie na lunch, od której nie trzeba odprowadzać składek ZUS.

Dofinansowanie produktów zakupionych w sklepach

Nowelizacja rozporządzenia nie tylko reguluje kwestię wysokości dofinansowania, lecz także doprecyzowuje zakres korzystania ze świadczenia. Dotychczas przepisy mówiły o możliwości zakupu gotowych posiłków, jednak nie było jasno wskazane, gdzie można je nabyć. Zmiana prawa klaruje ten aspekt z korzyścią dla pracowników. Od września świadczenie będzie można wykorzystać do zakupu posiłków nie tylko w lokalach gastronomicznych, lecz także w placówkach handlowych, co zapewni pracownikom większą elastyczność i szerszy wybór. To odpowiedź na obecne zachowania żywieniowe Polaków, również tych mieszkających i pracujących na obszarach o mniejszym zagęszczeniu punktów gastronomicznych. Warto też zauważyć, że posiłki dostępne w sklepach spożywczych są tańsze niż w restauracjach, co również może wpłynąć na zwiększenie skali wsparcia oferowanego pracownikom.

„Nowelizacja realnie uwzględnia zmiany w nawykach żywieniowych i zakupowych Polaków oraz trendy rynkowe. Dostępność posiłków w placówkach handlowych stale rośnie, a konsumenci, z uwagi na oszczędność, coraz częściej po nie sięgają. Według raportu PMR >>Handel produktami food-to-go w Polsce 2022<< ponad 85 proc. Polaków korzysta z dań gotowych, których zakupu dokonuje głównie w sklepach i sieciach detalicznych. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości – trend ten będzie się dynamicznie rozwijał. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia od 1 września posiłki będą mogły być nabywane nie tylko w lokalach gastronomicznych, lecz także w sklepach. To szczególnie istotne w przypadku małych miejscowości, gdzie dostępność punktów gastronomicznych jest ograniczona. Dostosowanie przepisów do nawyków konsumenckich i dostępności usług sprawi, że dofinansowanie posiłków stanie się świadczeniem dostępnym dla wszystkich pracowników niezależnie od miejsca zamieszkania i preferencji żywieniowych – komentuje Arkadiusz Rochala. – Nowelizacja daje jasny obraz sytuacji, a interpretacja przepisów nie będzie już przysparzać firmom trudności. To bardzo pozytywna zmiana prawna, zapewniająca przedsiębiorstwom dużą elastyczność i przejrzystość”.

Elastyczność – ważna potrzeba pracodawców i pracowników

W dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości firmy i pracownicy coraz bardziej potrzebują elastycznych form działania i wsparcia. Pracownikom zależy na świadczeniach, które zapewnią im swobodę wyboru i możliwość korzystania z benefitu w dowolnym miejscu i czasie, gdy tego potrzebują. Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia pokazuje, że 78 proc. pracujących chciałoby mieć dostęp do benefitów nie tylko w miejscu pracy, lecz także na terenie kraju, a 62 proc. – na terenie całej Unii Europejskiej. Przykładem takiego świadczenia są właśnie karty na posiłki, jak Lunch Pass Sodexo – można z nich korzystać w dowolnym miejscu, będąc w kraju i za granicą, pracując stacjonarnie lub zdalnie. Nie tylko w miejscu zatrudnienia, lecz także podczas delegacji i wyjazdów służbowych. Sprawdzają się one również w czasie wolnym, podczas wakacji czy urlopów w kraju i za granicą. Taki rodzaj nowoczesnego dofinansowania posiłków, w formie karty Lunch Pass Sodexo, pozwala na efektywne wykorzystanie przekazanych środków i nie stwarza barier czy ograniczeń związanych z miejscem i czasem realizacji świadczenia.

Pracodawcy natomiast potrzebują elastycznych narzędzi, które wspierają zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami pozapłacowymi. Benefity skrojone na miarę codziennych potrzeb stanowią wzmocnienie pensji, przy czym to pracodawca decyduje o zakresie oferty, wielkości przeznaczonego budżetu czy perspektywie czasowej, w której realizowane jest świadczenie. Dofinansowanie posiłków pozwala z jednej strony odpowiedzieć na oczekiwania pracowników związane ze zwiększaniem ich siły nabywczej, a z drugiej zapewnia optymalizację kosztów firmowych, tak bardzo przydatne w dzisiejszych realiach gospodarczych.

„Już od ubiegłego roku obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania taką formą wspierania pracowników. Widać wyraźnie, że rynek potrzebuje tego typu rozwiązań. Spodziewamy się, że najnowsza aktualizacja przepisów przyczyni się do jeszcze większej popularności dofinansowania posiłków. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie, energię i dobrostan zatrudnionych. Mając dostęp do wiedzy i regulacji prawnych, dostrzegają też realne korzyści płynące z optymalizacji finansowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście obecnych wyzwań rynkowych” – podsumowuje Arkadiusz Rochala.

* Badanie „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo

** Badanie „Benefity na wakacje” zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo

Źródło informacji: Sodexo Benefits & Rewards Services Polska