poniedziałek, 25 wrześniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

E deklaracje rozliczeniowe – czym się cechują?

e deklaracja

Każdy płatnik składek ma za zadanie dokonywać obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, a także rozliczania i opłacania składek należnych za każdy miesiąc kalendarzowy. Należy o tym pamiętać i postępować zgodnie z przepisami prawnymi, które regulują te czynności. W dokumentach wykazać należy także wypłacone świadczenia w przypadku, gdy płatnik wypłaca świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub finansowane ze skarbu państwa (podlegające rozliczeniu na poczet składek na ubezpieczenia społeczne). Czym jest deklaracja ZUS DRA? Czym się cechuje ten dokument?

E deklaracje ZUS DRA – deklaracje rozliczeniowe

Na formularzach rozliczeniowych płatnik dokonuje rozliczenia składek. Za określony miesiąc przekazuje on do ZUS-u dokumenty rozliczeniowe, które bazują na deklaracji ZUS DRA, jak również dołączonych raportach miesięcznych – ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA. Warto podkreślić, że e deklaracja ZUS DRA to dokument zbiorczy, który składa się ze wszystkich tytułów i za wszystkich ubezpieczonych. W formularzu określone zostaje rozliczenie składek, jak i wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz ubezpieczeń społecznych. Ponadto, pamiętać należy o rozliczeniu należnych składek na Fundusz Pracy lub/i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Załączone w tym przypadku zostają także imienne raporty miesięczne za każdego ubezpieczonego. 

E deklaracja – formularz ZUS DRA

Formularz ZUS DRA to specyficzny dokument, na którym sporządzić należy deklarację korygującą oraz deklarację rozliczeniową. Płatnik składek rozlicza za pomocą deklaracji rozliczeniowe składki i wypłacone świadczenia w danym miesiącu, które podlegają rozliczaniu w ciężar składek na społeczne ubezpieczenia. Bezpodstawnie wypłacone świadczenia w tym przypadku nie mogą ulec rozliczeniu, co warto mieć na względzie. Wypełnienie e deklaracji powinno odbywać się precyzyjnie i z końcowym sprawdzeniem poprawności wszystkich danych. E deklaracje cieszą się sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, gdyż pozwalają sprawnie wypełnić dokumentację w formie elektronicznej.

Laptop mockup on a wooden table

Druki i formularze w formie elektronicznej

Druki ZUS są gotowymi szablonami, które wypełnia płatnik składek w danym miesiącu kalendarzowym. Najbardziej popularnymi e deklaracjami tego typu są przykładowo:

  • ZUS Z-3 – to zaświadczenie, które służy do ustalenia prawa do chorobowego zasiłku oraz obliczenia jego wysokości. Informacje zawarte w takiej e deklaracji odnoszą się do płatnika składek, jak i do ubezpieczonego oraz jego zarobków.
  • ZUS DRA – to wspomniana wcześniej deklaracja rozliczeniowa, która ma za zadanie rozliczyć składki oraz wypłacone świadczenia. 
  • Ppwg (ZUS) Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa – stanowi jedną z form regulowania należności z tytułu składek. Na przelewie płatnik podaje głównie kwotę składki, nadawcę oraz odbiorcę płatności i numer rachunku składkowego. 
  • ZUS RCA – to imienny miesięczny raport o składkach należnych oraz wypłaconych świadczeniach (jest załącznikiem do ZUS DRA).
  • ZUS Z-15A – stanowiący wniosek o zasiłek opiekuńczy związany ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 
  • ZUS PEL Pełnomocnictwo – ten druk wypełnia osoba, która pragnie upoważnić kogoś do załatwienia danych spraw w ZUS-ie w swoim imieniu. 
  • ZUS EMP Wniosek o emeryturę, który pozwala rozpatrzyć uprawnienia do emerytury z ZUS. 

Oczywiście w formie elektronicznej znajdziemy także szereg potrzebnych formularzy, które bez problemu złożymy do ZUS-u sprawnie i przejrzyście. Pamiętajmy o tym, aby rzetelnie podawać wszelkie dane, co pozwoli zapobiec problemom w przyszłości. E deklaracja to wygodna forma składania dokumentacji, które pozwala zaoszczędzić czas i koszty. 

Elektroniczne formularze ZUS cieszą się sporym zainteresowaniem w wielu firmach. Pozwalają sprawnie wypełnić określone deklaracje i złożyć je zgodnie z terminem. Rozliczenie składek odbywa się właśnie za pomocą takich formularzy, które mają różnorodne formy w zależności od rodzaju deklaracji. ZUS DRA to zbiorczy dokument, który składany zostaje za wszystkich ubezpieczonych.