środa, 17 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Faktoring pełny, niepełny i mieszany

Jak uniknąć zatorów finansowych nawet wtedy, gdy wystawia się faktury z długim terminem płatności? Sposobem na uzyskanie płynności w takim przypadku jest usługa faktoringu, czyli forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje kilka rodzajów faktoringu – podstawowe to pełny, niepełny oraz mieszany. Czym się charakteryzują i jakie korzyści niosą za sobą?

Zacznijmy od tego, czym jest faktoring. To rodzaj usługi finansowej, która pozwala bardzo szybko zamienić należności na gotówkę. W faktoringu biorą udział faktor, czyli firma wypłacająca środki z przekazanych wierzytelności oraz faktorant – osoba korzystająca z usług faktoringu. W zależności od tego, jakie ryzyko podejmuje faktor, wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu.

Faktoring pełny

Pierwszym z nich jest faktoring pełny nazywany również faktoringiem bez regresu. Tu finansowanie faktur i ryzyko niewypłacalności kontrahentów przejmuje na siebie firma faktoringowa. W efekcie faktorant otrzymuje pieniądze, a faktor w razie problemów z płatnością faktury bierze na siebie konieczność odzyskania gotówki. Trzeba jednak pamiętać, że faktoring pełny nie działa wtedy, gdy dłużnik złoży reklamację albo zwróci towar.

Kto najczęściej korzysta z faktoringu bez regresu? Firmy, które dynamicznie się rozwijają, rozpoczynają współpracę z nowymi kontrahentami i mają wątpliwość, czy będą wypłacalni. Na ten rodzaj usługi decydują się również przedsiębiorcy chcący zapobiegać skutkom ewentualnych zatorów płatniczych.

Jakie są plusy faktoringu pełnego? Poprawa płynności finansowej, bezpieczeństwo wynikające z ochrony przed niewypłacalnością dłużników, wiarygodność w oczach pozostałych kontrahentów oraz elastyczność finansowania zależna od skali obrotów.

Szukasz przedsiębiorstwa oferującego usługi faktoringu? Sprawdź ofertę https://wff.com.pl

Faktoring niepełny

Drugim rodzajem faktoringu jest tak zwany faktoring z regresem, inaczej niepełny. W przypadku wyboru tego typu faktoringu faktor wykupuje od faktoranta należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużników. Wówczas, jeżeli dłużnik nie ureguluje faktury w terminie, faktorant będzie zmuszony do zwrotu zaliczki, którą otrzymał od faktora. W związku z tym faktorant samodzielnie powinien wyegzekwować uregulowanie faktury.

Faktoring dla firm w wersji niepełnej przeznaczony jest dla tych, którzy nie obawiają się ryzyka nieopłacenia faktur, ponieważ znają swoich kontrahentów i rynki zbytu.

Podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego, niepełny również wpływa na osiągnięcie płynności finansowej, zwiększa wiarygodność firmy w oczach innych przedsiębiorców oraz pozwala na elastyczność finansowania. Jednocześnie wzmacnia pozycję konkurencyjną na rynku, ponieważ umożliwia wydłużenie terminów płatności faktur wystawianych odbiorcom i ogranicza ryzyko podejmowane przy prowadzeniu działalności.

Faktoring mieszany

Istnieje także faktoring mieszany łączący cechy dwóch powyższych. Zazwyczaj w przypadku wyboru tego rodzaju faktoringu faktorant do osiągnięcia ustalonego umownie limitu przenosi ewentualną niewypłacalność dłużników na faktora, a powyżej tej kwoty sam przejmuje odpowiedzialność za egzekucję zapłaty.