niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Fermentory – jak działają i jak można je wykorzystać?

Fermentory to specjalistyczne urządzenia procesowe, które odgrywają ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu. Ułatwiają przeprowadzanie reakcji biochemicznych podczas procesu wytwarzania różnych produktów. Sprawdź, czym jest zbiornik fermentacyjny i w jakich branżach jest stosowany.

Czym są fermentory?

Fermentor (inaczej bioreaktor) to specjalistyczne urządzenie o formie zamkniętego zbiornika, wyposażonego w zaawansowaną aparaturę kontrolną pomiarową (AKP). W jego wnętrzu powstają optymalne warunki do kontrolowanego przeprowadzania różnego rodzaju reakcji biochemicznych lub enzymatycznych, na przykład fermentacji. Zachodzące procesy prowadzą do wytworzenia pożądanego produktu.

Specjalna konstrukcja zbiorników fermentacyjnych zapewnia sterylne środowisko, które jest niezbędne dla zachodzących reakcji. Bioreaktory mają na celu maksymalne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie możliwości zakażeń czynnikami zewnętrznymi. Pozwalają na pomiar i kontrolę parametrów procesu produkcyjnego, takich jak stopień natlenienia, pH i temperatura. Umożliwiają także zaszczepianie lub podawanie dodatków.

Zasada działania i budowa fermentorów

Zbiorniki fermentacyjne wykorzystuje się do przeprowadzania procesów (reakcje biochemiczne, chemiczne, enzymatyczne), których celem jest przekształcenie substratu w pożądany produkt końcowy. Urządzenia przeznaczone są do tworzenia kontrolowanych i sterylnych warunków dla wzrostu mikroorganizmów oraz zachodzących między nimi reakcji. Bioreaktory działają na zasadzie chemostatu, czyli utrzymują stężenie substratu na określonym poziomie lub zachowują stałe zmętnienie pożywki.

Budowa fermentora zależy w dużej mierze od rodzaju mikroorganizmów, które stosuje się w procesie produkcyjnym. Ważne są też wymagania fizjologiczne czy zapotrzebowanie na tlen oraz rodzaj pożywek.

Podstawowe elementy funkcjonalne fermentorów to:

  • zbiornik z płaszczem grzewczo-chłodzącym dla zapewnienia odpowiedniej temperatury podczas całego procesu;
  • mieszadło do mieszania zawartości zbiornika w celu uzyskania jednorodnego, homogennego środowiska dla rozwoju mikroorganizmów;
  • systemy zapewniające odpowiednie warunki dla reakcji;
  • układ kontroli i regulacji parametrów procesowych z czujnikami, np. pomiar natlenienia, pH czy poziomu piany.

Gdzie są wykorzystywane fermentory?

Fermentory to specjalistyczne urządzenia zbiornikowe przeznaczone dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz chemicznego. Wykorzystywane są w produkcji opartej między innymi o procesy fermentacji, w wyniku których powstają kwasy i alkohole. Bioreaktory stosowane są do wytwarzania jogurtów, sera, piwa, wina, octu, biomasy, a także antybiotyków, białek, enzymów i szczepionek.

Producentem wysokiej jakości urządzeń procesowych, w tym zbiorników fermentacyjnych ze stali nierdzewnej, jest firma Bies. Urządzenia oferowane przez firmę są indywidualnie projektowane, tak by maksymalnie odpowiadały wymaganiom i specyfice procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Firma Bies wyróżnia się kompleksową obsługą klientów – od projektu, aż po serwis.