niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Fotowoltaika w firmie – poradnik dla przedsiębiorców

Fotowoltaika zdobywa coraz większą popularność jako ekologiczne i ekonomiczne źródło energii. W związku z rosnącą świadomością ekologiczną oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na inwestycję w technologię PV.

Celem tego poradnika jest przedstawienie kluczowych informacji na temat fotowoltaiki dla firm, z uwzględnieniem dużych instalacji PV, farm off-site oraz magazynów energii. Artykuł ten pomoże przedsiębiorcom zrozumieć, jakie są korzyści związane z tym rozwiązaniem. Zapraszamy do lektury!

Fotowoltaika dla firm – podstawowe informacje

Fotowoltaika dla firm to zastosowanie technologii paneli słonecznych w celu generowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. W związku z rosnącymi kosztami energii oraz zwiększającą się świadomością ekologiczną coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na inwestycje w panele słoneczne jako sposób na redukcję kosztów operacyjnych.

W niniejszym artykule omówimy fotowoltaikę dla firm ze szczególnym uwzględnieniem takich jej komponentów jak duże instalacje PV na terenie przedsiębiorstwa, farmy off-site oraz magazyny energii.

Duże instalacje PV są umieszczane bezpośrednio na terenie firmy, np. na dachach budynków. Generują energię elektryczną bezpośrednio dla przedsiębiorstwa. Z kolei farmy off-site to obszary z panelami słonecznymi, zlokalizowane poza terenem firmy, które produkują energię na potrzeby przedsiębiorstwa lub magazynują ją w sieci energetycznej.

Magazyny energii, zastosowane wraz z instalacjami fotowoltaicznymi, pozwalają na gromadzenie nadmiarowej energii wytwarzanej przez panele słoneczne i wykorzystanie jej w późniejszym czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe, co pomaga w optymalizacji kosztów i zarządzaniu energią. Całość powyższej tematyki rozwiniemy w dalszej części artykułu.

Duże instalacje PV: korzyści dla firm

Inwestycje w duże instalacje PV przynoszą przedsiębiorstwom liczne korzyści, z których jedną z najważniejszych jest oszczędność finansowa. Firmy o wysokim zużyciu energii mogą znacznie obniżyć swoje rachunki za prąd dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Z czasem, wygenerowane oszczędności pozwalają na odzyskanie kosztów inwestycji, a następnie osiągnięcie zysków z własnej produkcji energii.

Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania dużych instalacji PV jest redukcja śladu węglowego firmy. Inwestując w odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwa przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, co jest kluczowe w kontekście globalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Tym samym, firmy zwiększają swoją atrakcyjność jako odpowiedzialne podmioty dbające o zrównoważony rozwój, co może wpłynąć na ich reputację i wartość rynkową.

Duże instalacje PV wpływają również na niezależność energetyczną przedsiębiorstw. W sytuacjach, gdy dostawy energii z sieci są niestabilne lub zanikają, własna produkcja energii pozwala na kontynuację działalności firmy bez przeszkód. Dzięki magazynom energii przedsiębiorstwa mogą również gromadzić nadmiar wyprodukowanej energii słonecznej i korzystać z niej w późniejszym czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe. W ten sposób przedsiębiorstwa zyskują dodatkowe narzędzie do optymalizacji kosztów i zarządzania energią w firmie.

Farmy off-site: alternatywa dla instalacji PV na terenie firmy

Farmy off-site, czyli instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane poza terenem przedsiębiorstwa, stanowią atrakcyjną alternatywę dla dużych instalacji PV. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla firm, które nie dysponują wystarczającą ilością miejsca na swoich terenach lub borykają się z ograniczeniami związanymi z lokalizacją, takimi jak cienie rzucane przez sąsiednie budynki czy konieczność zachowania estetyki. Farmy off-site umożliwiają przedsiębiorcom pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, nie obciążając bezpośrednio terenu firmy dodatkowymi konstrukcjami czy infrastrukturą.

Farmy off-site mogą być zarówno własnością firmy jak i dzierżawione od zewnętrznych dostawców energii. W przypadku farm będących własnością przedsiębiorstwa, energia produkowana przez takie instalacje może być wykorzystywana do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych lub magazynowana w sieci energetycznej. W sytuacji, gdy firma decyduje się na wynajem farmy off-site, umowy z dostawcami energii pozwalają na uzyskanie korzystnych cen energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych, co przyczynia się do oszczędności finansowych.

Magazyny energii: kluczowy element w zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu energią w przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych, które inwestują w duże instalacje PV lub korzystają z farm off-site. Dzięki magazynom energii przedsiębiorstwa są w stanie gromadzić nadmiar energii produkowanej przez panele słoneczne, co pozwala na jej wykorzystanie w późniejszym czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe lub gdy produkcja energii z fotowoltaiki jest niższa, na przykład podczas słabego nasłonecznienia.

Wykorzystanie magazynów energii przekłada się na lepszą optymalizację kosztów związanych z zużyciem energii oraz na zwiększenie niezależności energetycznej firmy. W sytuacji awarii lub przerw w dostawie energii z sieci, magazyny energii umożliwiają przedsiębiorstwom kontynuację działalności, dzięki zasilaniu z wykorzystaniem zgromadzonej wcześniej energii. Wprowadzenie magazynów energii do systemu energetycznego firmy przyczynia się także do stabilizacji obciążenia sieci energetycznej, co ma pozytywny wpływ na efektywność i niezawodność całego systemu.

Fotowoltaika w firmie – praktyczne porady

Przedsiębiorcy planujący inwestycję w fotowoltaikę dla swojej firmy powinni wziąć pod uwagę kilka praktycznych porad, które pomogą im w efektywnym wdrożeniu tego rozwiązania:

  •       Dokładna analiza potrzeb energetycznych: Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie zbadać zapotrzebowanie na energię w firmie. Najlepiej powierzyć to ekspertom jak Luneos, którzy przeprowadzą profesjonalny audyt.
  •       Wybór odpowiedniego rozwiązania: Na podstawie analizy potrzeb energetycznych oraz możliwości lokalizacyjnych, przedsiębiorca powinien wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie: dużą instalację PV na terenie firmy lub farmę off-site.
  •       Konsultacja z ekspertami: Warto skonsultować się z ekspertami ds. fotowoltaiki, którzy pomogą dobrać optymalne rozwiązania, uwzględniając specyfikę działalności firmy, warunki lokalizacyjne oraz dostępność finansowania.
  •       Pozyskanie finansowania: Warto skorzystać z finansowania fotowoltaiki formułą „as a service”, to znaczy w formie finansowania abonamentem. Przedsiębiorca nie musi wtedy na początku inwestować własnych środków finansowych. Zamiast tego, inwestycję spłacają stałym abonamentem. W czasie trwania umowy zyskuje zaś serwis i ubezpieczenie.
  •       Wybór odpowiedniego wykonawcy: Istotne jest, aby wybrać sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę, który zapewni wysoką jakość usług oraz gwarancje na wykonane prace i zamontowany sprzęt. Tutaj również warto posłużyć się przykładem firmy Luneos, jako sprawdzonej i docenionej marki.

Podsumowanie

Fotowoltaika dla firm to efektywny sposób na obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie niezależności energetycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego rozwiązania i sprawdzonego, docenionego wykonawcy.