niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

FPP: odpowiedzialna polityka fiskalna szansą na odbicie gospodarcze po koronakryzysie

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), która opracowała zbiór rekomendacji dla polskiej polityki fiskalnej w dobie koronakryzysu, uważa, że zastosowanie tych zaleceń umożliwiłoby budowę zrównoważonej strategii podatkowej państwa w okresie pandemii. Strategia pozwoliłaby zarówno na zapewnienie wzrostu wpływów do budżetu państwa, jak i na dalsze stymulowanie gospodarki.

Według FPP, przygotowane przez nią rekomendacje dałyby możliwość uniknięcia przeniesienia kosztów podatkowych na konsumentów, a także zapobiegłyby zwiększeniu szarej strefy. Dotyczą one podatku CIT – rozumianego jako odpowiedzialność dużych przedsiębiorców za wpływy do budżetu, akcyzy – jako regulacji wpływającej na postawy konsumentów, lecz płaconej realnie z kieszeni obywateli, oraz VAT – który może zwiększać wpływy do budżetu przy jednoczesnym stymulowaniu gospodarki.

„Potrzebujemy solidarności i uczciwości na linii państwo–obywatele–przedsiębiorcy. Silnym mechanizmem kształtującym te wartości jest efektywna polityka fiskalna. Niesie ona nie tylko wymierne korzyści dla budżetu państwa w postaci wyższych wpływów, ale może mieć także istotny wpływ na stymulowanie gospodarki, szarą strefę i postawy obywateli. Dlatego odpowiedzialne kształtowanie instrumentów fiskalnych ma kluczowe znaczenie – zwłaszcza w okresie pandemii i kryzysu gospodarczego” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Jak zaznacza, analizy FPP wskazują, że można bez żadnych nakładów ze strony budżetu państwa wesprzeć branże, które drastycznie ucierpiały przez obostrzenia pandemiczne, jednocześnie optymalizując wpływy z VAT. FPP uważa, że prawidłowa polityka wobec VAT może zwiększać wpływy do budżetu państwa i stymulować gospodarkę bez konieczności podnoszenia stawki tego podatku. 

Przykładem takiego działania może być propozycja Federacji Przedsiębiorców Polskich dotycząca wprowadzenia zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę. Efektem tego działania byłoby: 

  • już w pierwszym roku obowiązywania regulacji roku wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł rocznie,
  • nawet 7,6 mld zł dodatkowego PKB,
  • wzrost przychodów rolników o 560 mln zł przychodów rocznie i 7 tys. nowych miejsc pracy,
  • wzrost obrotów gastronomii o 4,1 mld zł, ratujący zatrudnienie nawet 100 tys. osób.

Z kolei odpowiedzialna polityka akcyzowa – a więc dotycząca tzw. „podatku od grzechu” – może istotnie wpłynąć na zmniejszanie szarej strefy i zdrowie obywateli. 

FPP uznaje obecną politykę akcyzową Polski za efektywną zarówno fiskalnie, jak i prospołecznie – jako że „z sukcesami realizuje cele zmierzające do zmniejszenia szarej strefy, właściwie stymuluje zachowania konsumentów, zapewnia satysfakcjonujące wpływy do budżetu państwa i jest zgodna z wymogami Unii Europejskiej”. Dlatego rekomenduje nienaruszalność obecnego systemu akcyzy.

FPP podkreśla też, że należy wyraźnie artykułować potrzebę większego solidaryzmu gospodarczego ze strony firm. Przedsiębiorca solidarny to taki, który płaci CIT lub inwestuje w kraju, w którym prowadzi działalność. Marek Kowalski wskazuje, że podatek CIT – „jako danina bezpośrednia i wskazująca na odpowiedzialność oraz patriotyzm gospodarczy przedsiębiorstw” – powinien być realnie uszczelniany. 

„Firmy zagraniczne prowadzące działalność w Polsce powinny odprowadzać CIT w Polsce. To istotne dla budżetu wpływy, które mogłyby być porównywalne do całej odprowadzanej akcyzy. Należy podkreślić, że akcyza to podatek płacony realnie z kieszeni Polaków – dlatego proste zwiększanie jej stawek w okresie pandemii i kryzysu gospodarczego jest nieracjonalne i szkodliwe dla gospodarki, bo obniża siłę nabywczą Polaków na wszystkie towary i usługi – nie tylko te objęte akcyzą” – zaznacza przewodniczący FPP.

W opinii Federacji, eliminacja patologii związanych z agresywną optymalizacją w płaceniu CIT przyniosłaby budżetowi znaczące wpływy – stawiając ten podatek na drugim miejscu największych źródeł dochodów budżetowych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją, członkiem Rady Dialogu Społecznego (RDS), zrzeszającą przedsiębiorców, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

Źródło informacji: Federacja Przedsiębiorców Polskich