niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Fundusze Europejskie wspomogą leczenie małych pacjentów

Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku zostanie zmodernizowany dzięki wynoszącej 13,5 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich. Całkowicie nowe oblicze zyska Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc. „To największa inwestycja w historii szpitala” – cieszy się prezes zarządu placówki Małgorzata Paszkowicz.

Pracami inwestycyjnymi objęty zostanie cały budynek nr 4, w którym znajduje się Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc. Przebudowany zostanie układ komunikacji i instalacji zewnętrznych. Oddział i pracownie diagnostyczne zostaną doposażone w sprzęt medyczny i niemedyczny.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szpitalną opiekę pediatryczną w obszarze alergologii, immunologii oraz chorób płuc, a jego celem jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych.

Głównymi beneficjentami infrastruktury powstałej w ramach tego projektu będą obecni i przyszli pacjenci szpitala – dzieci i młodzież do 18. roku życia ze schorzeniami takimi jak zakażenia dróg oddechowych i gruźlica, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby skóry i tkanki podskórnej oraz inne choroby zakaźne i niezakaźne o podłożu pneumonologicznym, alergologicznym i immunologicznym.

„Od lat obserwujemy powiększającą się liczbę pacjentów w obszarze chorób cywilizacyjnych, która rzutuje na przyszłą aktywność zawodową i społeczną. Nasze województwo jest piąte w kraju pod względem liczby hospitalizacji pacjentów na oddziałach alergologicznych dla dzieci, zajmujących się astmą, zapaleniem skóry, chorobami nosa i zatok, a także zapalaniem płuc. To niezwykle wyczekiwana inwestycja, która pozwoli na skrócenie czasu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przeniesienie ciężaru z pełnej hospitalizacji szpitalnej na hospitalizacje jednodniową, co znacznie przyspieszy proces leczenia” – podkreśliła Małgorzata Paszkowicz.

Całkowita wartość projektu to niemal 16 mln zł, a ponad 13,5 mln zł stanowi wsparcie unijne pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt zostanie zrealizowany do listopada 2023 roku.

Szpital Dziecięcy Polanki jest publicznym szpitalem wielospecjalistycznym o profilu pediatrycznym – jedynym szpitalem pediatrycznym w sieci szpitali w województwie pomorskim. Opieką obejmuje niemowlęta, dzieci i młodzież do 18 roku życia. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu pneumonologicznym, alergologicznym i immunologicznym. Rocznie placówka udziela świadczeń dla ponad 30 tys. pacjentów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP