piątek, 28 styczniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Gdzie warto się udać na szkolenie IPC 610?

W branży elektronicznej kluczowe znaczenie dla efektywności produkcji i jakości wytwarzanych podzespołów ma nie tylko stan infrastruktury czy linii produkcyjnych, ale również przygotowanie zawodowe pracowników i wdrożone w danej firmie standardy jakości. Międzynarodowe normy IPC zostały opracowane między innymi po to, aby ułatwić współpracę pomiędzy wytwórcami elektroniki z różnych krajów dzięki optymalizacji oraz ujednoliceniu procesów produkcyjnych na skalę globalną. W przypadku montażu powierzchniowego przyjęte standardy dla producentów elektroniki określa norma IPC 610.

Czego dotyczy norma IPC 610?

Standard IPC 610 to międzynarodowo przyjęty zbiór wymagań i rekomendacji w zakresie jakości montażu układów elektronicznych technologiami SMT oraz PTH. Dzięki standaryzacji kryteriów dopuszczalności zespołów elektronicznych ich wytwórcy mogą znacząco zredukować koszty produkcji i poprawić jakość montażu.

Szkolenie IPC 610 – dla kogo?

Znajomość bieżących standardów jakości produkcji elektroniki to wiedza, która jest przydatna dla całej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces produkcji elektroniki w danej firmie – od szeregowych pracowników liniowych poprzez specjalistów odpowiedzialnych za procesy kontroli jakości aż po kadrę kierowniczą i zarządzającą wysokiego szczebla.

Zakres szkolenia IPC 610

Szkolenie IPC 610 obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z produkcją zespołów elektrycznych i elektronicznych, jak np. definicje klas produktów oraz stanów dopuszczalności, zasady zapobiegania ESD czy wymagania w zakresie wykonywania połączeń lutowniczych i montażu okablowania.

Dlaczego warto odbyć szkolenie IPC 610?

Jedną z najważniejszych korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPC 610 jest nabycie przez kursantów umiejętności teoretycznych i praktycznych na temat aktualnie obowiązujących standardów montażu obwodów drukowanych w technologii przewlekanej oraz powierzchniowej. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce oznacza dla firmy niższe koszty produkcji, większą niezawodność oraz wyższe bezpieczeństwo wytwarzanej elektroniki, tym samym wpływając na poprawę konkurencyjności na rynku.

Specjaliści, którzy zdobędą certyfikat Trenera IPC, zyskają umiejętności pozwalające na skuteczny nadzór i kontrolę jakości wykonania pakietów elektronicznych, będą również w stanie efektywnie szkolić specjalistów na dowolnym poziomie – w tym także kadrę kierowniczą czy zespoły sprzedażowe.

PB Training – certyfikaty i szkolenia IPC u renomowanego partnera

PB Training to wewnętrzna struktura PB Technik, czyli renomowanego dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla branży elektronicznej. Jako odrębna jednostka PB Training posiada uprawnienia do certyfikacji w zakresie norm IPC już od 2017 roku, a wszystkie prowadzone szkolenia są oparte o najnowsze rewizje obowiązujących standardów.

Szkolenia IPC 610 organizowane przez PB Training mają strukturę modułową, co pozwala dostosować zakres szkolenia do bieżących potrzeb uczestników. Kadra instruktorska to doświadczeni praktycy z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym, PB Training dysponuje także własną infrastrukturą szkoleniową.

Więcej informacji na temat szkolenia IPC 610 można znaleźć na stronie internetowej PB Training pod adresem https://pbtraining.com.pl/pl/szkolenia/szkolenia-ipc/ipc-610. Zachęcamy także do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową PB Training.