piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Gewerbe w Niemczech – czy liczy się do lat pracy?

Termin Gewerbeanmeldung, inaczej Gewerbe, odnosi się do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Niemczech. Ta forma zatrudnienia, obok tradycyjnego etatu, okazuje się obecnie coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem przez przedsiębiorczych Polaków, decydujących się na wyjazd w celach zarobkowych do naszych zachodnich sąsiadów. Dzięki ujednoliconym przepisom obowiązującym w ramach Unii Europejskiej rodzimi przedsiębiorcy mają prawo do zakładania własnych biznesów na terenie Niemiec. Spora część rodaków emigrujących za zachodnią granicę ochoczo korzysta z tego przywileju, przekładając korzyści wynikające z pracy na własny rachunek ponad pozostałe możliwości zatrudnienia. Czym konkretnie jest Gewerbe i z jakimi formalnościami się wiąże? Kto może ją założyć i dlaczego to rozwiązanie jawi się jako opłacalne w oczach rodzimych przedsiębiorców? Sprawdź!

Najważniejsze informacje na temat Gewerbe

Gewerbe to prowadzona na terenie Niemiec jednoosobowa działalność gospodarcza. Prawo do jej założenia przysługuje każdej osobie pełnoletniej po spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim przyszły przedsiębiorca musi być osobą niekaraną – fakt ten należy poświadczyć, składając do urzędu stosowne zaświadczenie (niem. Polizeiliches Führungszeugnis). Ponadto osoba planująca otworzyć Gewerbe w Niemczech powinna mieć uregulowaną sytuację podatkową i opłacone wszelkie należności. Jest ona również zobowiązana do poświadczenia posiadania zabezpieczenia finansowego. Dodatkowo w sytuacjach, gdy przedsiębiorca zamierza podjąć działalność wymagającą potwierdzenia zdobytego wykształcenia, niezbędne będzie też okazanie uznanego na terenie Niemiec pozwolenia na pracę. W przypadku branży budowlanej, w której najczęściej działają Polacy otwierający Gewerbe, zawody rzemieślnicze na stanowiskach mistrzowskich będą wymagały dodatkowo potwierdzenia posiadania odpowiednich uprawnień.

Jakie korzyści daje własna działalność w Niemczech w ramach Gewerbe?

To, co skutecznie przekonuje wielu rodzimych przedsiębiorców do założenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, to przede wszystkim fakt, że procedura rejestracji jest znacznie łatwiejsza niż analogiczny proces podejmowany w Polsce. Za zachodnią granicą na poszczególnych właścicieli czeka zdecydowanie mniej formalności zarówno przy zakładaniu, jak i prowadzeniu faktycznej działalności. Dodatkowo przedsiębiorcy zakładający Gewerbe na terenie Niemiec mogą liczyć na stosunkowo wysoką emeryturę, o ile wybiorą opcję dobrowolnego opłacania składek na zasiłek emerytalny. W takim wypadku działalność liczy się do lat pracy. Prawo unijne dotyczące koordynacji emerytur zakłada, że do wieku emerytalnego liczą się okresy pracy we wszystkich państwach członkowskich. Istotną zachętą dla przedsiębiorców może być również dobrowolne ubezpieczenie rentowne oraz emerytalne, funkcjonujące w większości branż. W Niemczech dopuszczalne jest jednoczesna praca na własny rachunek i działanie w ramach stosunku pracy, co można traktować jako dodatkowy plus. Zasada ta znajduje zastosowanie również wobec osób, które są zatrudnione w jednym kraju Unii Europejskiej, a prowadzą własną firmę w innym kraju Wspólnoty.

Założenie Gewerbe a meldunek w Niemczech

Warto dodać, że do zarejestrowania Gewerbe w Niemczech nie jest wymagane posiadanie zameldowania na terenie tego kraju. W takiej sytuacji obowiązkowe okazuje się jedynie wskazanie stałego adresu siedziby przyszłej firmy, który można uzyskać np. w ramach użyczenia meldunku. Dużym ułatwieniem dla osób rozważających rozpoczęcie pracy w ramach własnej firmy w Niemczech jest także możliwość dokonania rejestracji firmy za pośrednictwem Internetu. Procedurę tę można przeprowadzić, wypełniając elektroniczny wniosek na oficjalnej stronie wybranego urzędu.

Czy to się opłaca?

Chociaż prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga spełnienia określonych warunków i formalności, rosnący procent Polaków decydujących się na ten krok udowadnia, że Gewerbe to opłacalne i korzystne finansowo rozwiązanie.