piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Iwona Słomska wzmacnia zarząd Kredyt Inkaso SA

Do zarządu Kredyt Inkaso SA dołącza Iwona Słomska, menedżerka o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami. Wesprze władze spółki w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacją korporacyjną, compliance, zarządzaniem projektami, procesami oraz zmianą.

W dniu 17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso podjęła decyzję o powołaniu Iwony Słomskiej w skład zarządu spółki. W randze wiceprezes tego organu odpowiadać będzie za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie kultury organizacyjnej w ramach grupy kapitałowej, strategię komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, compliance, zarządzanie projektami, procesami oraz zmianą.

„Cieszę się, że doświadczenie, jakie zdobyłam przez lata pracy w branży zarządzania wierzytelnościami będę mogła wykorzystać w spółce o tak dużym potencjale. Zdecydowałam się na ten krok, bo zespół zarządowy, do którego dołączam, jest naprawdę zgrany i doskonale komplementarny. Wierzę, że dobrze będę do niego pasować i wspólnie przyspieszymy rozwój spółki. Zarówno Kredyt Inkaso, jak i cała branża po ostatnich latach turbulencji, najlepsze czasy mają jeszcze przed sobą. Chciałabym uczestniczyć w tym wyzwaniu i maksymalizować jego efekty. Jednocześnie chcę współtworzyć firmę z wyjątkową kulturą organizacyjną – atrakcyjną dla partnerów i pracowników ceniących sobie zarządzanie przez wartości, etyczne rozwiązania biznesowe, transparentną komunikację, rozwój osobisty i szacunek dla naszych klientów (osób zadłużonych). Wierzę, że takie podejście do biznesu zawsze procentuje wzmocnieniem pozycji rynkowej i lepszymi niż oczekiwane wynikami finansowymi” – powiedziała Iwona Słomska, wiceprezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

„Wsparcie, jakie otrzymujemy wraz z pojawieniem się Iwony Słomskiej na pokładzie Kredyt Inkaso pomoże nam jako spółce w pełni wykorzystać perspektywy stojące przed branżą zarządzania – zarówno w Polsce, jak i na naszych rynkach zagranicznych. Osoba o tak wyjątkowej znajomości branży i tak szerokim doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami o międzynarodowym zasięgu stanowi świetne uzupełnienie naszego zespołu. Z takim zarządem w komplecie nabieramy wiatru w żagle i stawiamy sobie ambitne cele biznesowe. Zwłaszcza, że w misji tej uczestniczy również grono zdolnych i mocno zaangażowanych menedżerów wszystkich szczebli. Mam poczucie, że z takim zespołem można przenosić góry” – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

Warto zauważyć, że wraz z powołaniem Iwony Słomskiej w skład zarządu Kredyt Inkaso w organie tym osiągnięta została pełna równowaga w zakresie reprezentacji kobiet i mężczyzn. Jest to obecnie jedyny podmiot z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w którym kobiety zajmują 50 proc. stanowisk w zarządach spółki. Sytuacja ta jest także wyjątkowa dla spółek z rynku kapitałowego.

Iwona Słomska jest menadżerką z bogatą znajomością branży zarządzania wierzytelnościami. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako dziennikarka radiowa, następnie zarządzała działaniami public relations i marketingu w bankach (GBPZ, BWE) oraz instytucjach pożyczkowych (SKK Kredyt). W latach 2004-2020 związana była z Grupą KRUK SA – liderem w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Początkowo jako dyrektor departamentu marketingu i PR, a od 2009 r. jako członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, PR, obsługę prawną, compliance, ochroną danych osobowych, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem. Nadzorowała w tym zakresie zarówno rynek polski, jak i 6 rynków zagranicznych, na których Grupa KRUK działała operacyjnie. Specjalizuje się także w doskonaleniu procesów biznesowych, zarządzaniu kulturą organizacyjną oraz w zakresie rozwoju osobistego pracowników i menedżerów.

Iwona Słomska ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykształcenie wzbogacała w Polsko-Amerykańskim Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu (na Politechnice Wrocławskiej). Uzyskała dyplom MBA Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University (USA). Płynie porozumiewa się w języku angielskim.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku obsługi pakietów wierzytelności. Od tego czasu stale pomaga firmom i osobom prywatnym w procesie wychodzenia z długów, współpracując przy tym z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Kredyt Inkaso oferuje wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces windykacji należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy charytatywne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło informacji: Kredyt Inkaso