niedziela, 12 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe

Jak działają systemy wykrywania pożaru?

Właściwa ochrona przeciwpożarowa pozwala wykryć źródło ognia i zneutralizować je, zanim rozprzestrzeni się tak bardzo, że jego kontrolowanie będzie niemożliwe. Systemy ostrzegające i czujniki są jednymi z najważniejszych elementów, które zapewniają bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku. Jak one działają?

Czujniki ciepła a dymu 

Jednym z pierwszych pytań, które należy sobie zadać na temat systemów wykrywania pożaru, jest to, czy omawiany element to czujnik ciepła, czy dymu. Detektory ciepła są zaprogramowane do sygnalizowania centrali alarmowej, gdy w pobliżu urządzenia zostanie osiągnięta temperatura znacznie przekraczająca normę. Dzięki temu nie wysyłają one fałszywego alarmu w przypadku, gdy pomieszczenie jest ocieplane w miesiącach zimowych. 

Czujki dymu działają dokładnie tak, jak zostały nazwane – gdy dociera do nich powietrze, w którym podwyższone jest stężenie dwutlenku węgla, generują sygnał dźwiękowy. Istnieje wiele wykrywaczy, które inaczej wyczuwają obecność dymu i wykorzystują w tym celu np.  jonizację lub fotoelektryczność. 

  • Jonizacyjny czujnik wykrywa elektrycznie naładowane cząstki (jony) w celu ustalenia, czy w powietrzu znajduje się dym. Gdy to nastąpi, alarm zostanie uruchomiony. 
  • Fotoelektryczny wykrywacz wykorzystuje wiązkę światła podczerwonego LED, aby stwierdzić, czy dociera do niego dym. 

Kompleksowe systemy ochrony przeciwpożarowej 

Ochrona przeciwpożarowa to sieć urządzeń wykrywających i sygnalizujących o pożarze. Kluczowym elementem jest centrala, która działa jak mózg systemu. Kiedy urządzenia wykrywające wyczują dym, wysyłają sygnał do głównej jednostki, którą można zaprogramować tak, by działała w określony sposób: 

  • automatycznie powiadamiała straż pożarną,  
  • aktywowała system zraszaczy lub tłumienia ognia,  
  • uruchomiła alarm,  
  • włączyła awaryjne zasilanie. 

Ważne jest, aby regularnie konserwować i sprawdzać wszystkie te urządzenia, aby uniknąć fałszywych alarmów. Istotne jest również dopasowanie ochrony przeciwpożarowej do konkretnego budynku. Na stronie https://www.promattop.pl/ można znaleźć wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym dobór właściwego systemu nie będzie stanowił wyzwania.