niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Jak odliczyć VAT?

Prowadzenie firmy w Polsce nie jest łatwe, a na przedsiębiorców czekają wciąż nowe zagrożenia. Nie tylko na rynku panuje duża konkurencja, ale też trzeba ciągle nadążać za zmieniającymi się przepisami. Do tego wszystkiego trzeba też zdawać sobie sprawę, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Dziś w naszym poradniku skupimy się na przedstawieniu Wam ważnych informacji, które rzeczywiście mogą być bardzo pomocne. Dowiecie się, jak odliczyć VAT.

O przepisach zdań kilka

Zacznijmy od tego, że podatnik, który chce zakupić jakieś towary czy usługi, a ten zakup służy mu do wykonywania przez niego czynnościom opodatkowanym VAT, ma wtedy prawo do odliczenia podatku VAT. I tutaj zastosowanie mają przepisy, a dokładnie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje powstaje wtedy, gdy w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy. Co rzecz jasna jest zgodne z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Jednak jest jedno ale. Nie może do tego dojść wcześniej niż za okres, w którym otrzymano fakturę. Jeśli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej wymienionym terminie, co do zasady może odliczyć VAT w deklaracji podatkowej. I w tym przypadku może to zrobić: za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (dotyczy to rozliczenia miesięcznego), bądź też za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (dotyczy to rozliczenia kwartalnego).

Przepisy szczególne

Ale żeby nie było tak łatwo, to zastosowanie mają jeszcze przepisy szczególne. Otóż może dojść też do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów bądź usług powstał obowiązek podatkowy. Zwróćcie właśnie uwagę na słowa „obowiązek podatkowy”, bo mają one największe znaczenie. Właśnie do takiego obowiązku może dojść w dacie wystawienia faktury. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy z art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT. Ma to choćby miejsce podczas świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, ale dotyczy to też dostawy książek, tyle tylko, że nie obejmuje map i ulotek, a także gazet, czasopism i magazynów drukowanych. Żeby znowu nie było tak łatwo, to i od tego przepisu istnieją wyjątki, które umieszczone są z w art. 7a ust. 1 i 2. Wyjątki w tym przypadku dotyczą dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego właśnie podatnika.

Poznajcie wyjątki umieszczone w art,. 7A ust. 1 i 2

Wyjątkiem są choćby dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Wyjątkiem jest też świadczenie usług, do których można zaliczyć usługi: telekomunikacyjne, wymienione w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy co dotyczy: najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, a także dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Jak więc widzicie, łatwo jest popełnić błąd, a w myśl zasady, że życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać, przyda się pomoc specjalistów. Tutaj polecamy wam biuro księgowe w Legnicy.

Czy można odliczyć VAT po terminie

Życie potrafi zaskakiwać i czasami zaskoczy błędami w rozliczeniach, a czasem tym, że nie skorzystało się z należnych ulg. Jeżeli mogliście, a jednak nie odliczyliście VAT w danym okresie, to zasadniczo nic straconego, bo możecie złożyć korektę deklaracji. Tutaj musicie wiedzieć, że należy to zrobić w w pliku JPK_V7 . Przy czym trzeba skorygować część deklaracyjną i ewidencyjną za okres, w którym otrzymaliście fakturę lub – od 1 października 2021 roku w związku z wejściem SLIM VAT 2 . Ale wtedy jest możliwa korekta w celu odliczenia VAT w jednym z okresów rozliczeniowych, w których można było odliczyć VAT. Na szczęście przynajmniej nie musicie dołączać do wniosku pisemnego uzasadnienia, dlaczego nie odliczyliście wcześniej VAT. Jednocześnie, jak wiecie, lepiej nie popełniać takich błędów, gdyż mogą być problematyczne. Stąd w celach rozliczeń najlepiej udać się do biura rachunkowego w Legnicy.