czwartek, 25 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Jak skutecznie pozyskać dotacje unijne na zakup maszyn dla Twojej firmy: krok po kroku

W dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie konkurencja – napędzana dynamicznym postępem technologicznym – stale rośnie, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia stają się koniecznością dla firm produkcyjnych, które chcą utrzymać silną pozycję rynkową. Wykorzystując zaawansowane technologie, przedsiębiorcy mogą bowiem nie tylko zwiększać swoją wydajność i jakość produkcji, ale również umacniać swój wizerunek na globalnym rynku, prezentując się jako firma innowacyjna i wykorzystująca zrównoważone rozwiązania. Inwestycja w maszyny produkcyjne to zwykle jednak wielomilionowe przedsięwzięcie, którego wiele firm nie jest w stanie zrealizować, bazując jedynie na wewnętrznych zasobach. Wówczas rozwiązaniem okazują się dostępne instrumenty finansowe takie jak dofinansowanie na zakup maszyn do firmy. Jak skutecznie pozyskać dotację unijną na ten cel? Dlaczego warto rozważyć zasięgnięcie wsparcia ze strony profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych? Odpowiadamy!

Dofinansowanie na zakup maszyn do firmy – dostępne programy unijne

Dofinansowanie na zakup maszyn do firmy można uzyskać, korzystając m.in. z Kredytu Ekologicznego, czyli jednego z najważniejszych programów unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Konkurs stanowi kontynuację programu realizowanego w poprzednich latach pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Mimo zmiany w zakresie nazewnictwa założenia konkursu co do zasady pozostają takie same, a głównym celem dofinansowania jest pomoc finansowa dla MŚP na realizację projektów zmierzających do wdrażania na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, usług i procesów. Wśród wydatków kwalifikowanych, na które można otrzymać dotację unijną, znajduje się zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Podstawę wsparcia finansowego w konkursie stanowi premia technologiczna.

.

Kolejnym programem, na który warto zwrócić uwagę, szukając możliwości finansowania zakupu maszyn i urządzeń do firmy, jest Kredyt Ekologiczny powołany w ramach programu FENG. Dofinansowanie w tym przypadku można przeznaczyć na projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez działania takie jak np. zakup ekologicznych urządzeń i odnawialnych źródeł energii, wymiana źródeł ciepła czy właśnie wymiana starych maszyn na bardziej energooszczędne. Warunkiem stawianym przed beneficjentami programu jest jednak to, by rezultatem inwestycji był poparty audytem wzrost efektywności energetycznej firmy co najmniej na poziomie 30%.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego dostępne są bezzwrotne dotacje na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn, automatyzacją, robotyzacją czy cyfryzacją. Co jednak istotne, możliwość ubiegania się o dofinansowanie mają jedynie firmy działające w regionach węglowych, a więc na określonym obszarze województw: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Firma zajmująca się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych – dlaczego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów?

Dotacje unijne stanowią narzędzie umożliwiające polskim firmom dynamiczny rozwój poprzez realizację innowacyjnych projektów i inwestycji. Szanse na pozyskanie dofinansowania zależą jednak od poprawności i kompletności przygotowanego projektu. Chcąc mieć pewność, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu unijnego i zostanie pozytywnie rozpatrzona przez instytucje zarządzające, warto oddać to zadanie w ręce doświadczonych specjalistów. Profesjonalna firma zajmująca się pozyskiwaniem i rozliczeniem dotacji unijnych zadba bowiem o to, by cały proces przebiegł pomyślnie i bez niepotrzebnych problemów.