niedziela, 16 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Jak uzyskać Freistellung dla polskiej firmy działającej w Niemczech?

Polskie firmy budowlane dynamicznie się rozwijają. Nic zatem dziwnego, że wielu przedsiębiorców z tej branży decyduje się na rozpoczęcie działalności poza granicami swojej ojczyzny. Jednym z najpopularniejszych kierunków na ekspansję biznesu są Niemcy. Wynagrodzenie w obcej walucie oraz bliska odległość od Polski sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjny kierunek dla wielu firm budowlanych. Jednak musisz wiedzieć, że na terenie naszego zachodniego sąsiada obowiązuje podatek budowlany – Bauabzugsteuer. Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z tej daniny, czyli Freistellung, dla polskiej firmy z branży budowlanej!

Podatek budowlany w Niemczech – co warto wiedzieć?

W Niemczech ustawa o podatku dochodowym nakłada podatek Bauabzugsteuer na wszystkie usługi budowlane zlecane przez przedsiębiorców. Polega on na tym, że zleceniodawca potrąca 15% z kwoty na fakturze wystawionej przez wykonawcę usługi i przekazuje tę część wynagrodzenia na konto niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). W efekcie wykonawca otrzymuje jedynie 85% swojego wynagrodzenia, a reszta trafia do urzędu skarbowego. Robotą budowlaną jest każde działanie związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektu budowlanego.

Podatek Bauabzugsteuer jest również potrącany od dochodów, które podlegają potrąceniu zgodnie z § 48 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym i nie mogą być opodatkowane w Niemczech na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Freistellungsbescheinigung – jak uniknąć podatku?

Aby uniknąć podatku Bauabzugsteuer, wykonawca może uzyskać Freistellungsbescheinigung – zaświadczenie wydawane przez niemiecki Finanzamt. Dokument ten pozwala na otrzymanie pełnej kwoty wynagrodzenia wynikającej z faktury. Warto dodać, że podatek jest naliczany dopiero wtedy, gdy wartość wykonanych prac w danym roku przekroczy 5000 euro.

Kto może starać się o uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech?

Podatek Bauabzugsteuer jest podatkiem prewencyjnym, mającym na celu zapobieganie nielegalnej działalności budowlanej i nierejestrowaniu się w niemieckim urzędzie skarbowym. Brak rejestracji skutkuje potrąceniem podatku budowlanego. Jednak jeśli firma zarejestruje się i nie ma zaległości wobec niemieckiego fiskusa, otrzymanie zwolnienia podatkowego jest bezproblemowe.

Dla nowych przedsiębiorstw rejestracja i uzyskanie Freistellungsbescheinigung to formalność, która, chociaż może wydawać się uciążliwa, jest niezbędna. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do znaczących kosztów związanych z naliczeniem podatku Bauabzugsteuer. Dlatego warto zadbać o uzyskanie niemieckiego Freistellungsbescheinigung, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i kosztów.

Zwolnienie Freistellung dla polskiej firmy – jak je uzyskać?

Aby uzyskać Freistellung, polska firma musi złożyć wniosek o zwolnienie z podatku do niemieckiego urzędu skarbowego. Jeżeli firma nie ma zaległości wobec Finanzamt, przyznanie zaświadczenia jest niemal pewne. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer). Jeśli firma nie posiada tego numeru, musi najpierw złożyć wniosek o rejestrację podatkową i nadanie Steuernummer. We wniosku należy wykazać cel rejestracji i poprosić o wydanie Freistellungsbescheinigung. Czas oczekiwania na zaświadczenie to zazwyczaj miesiąc, a jest ono wydawane na określony czas, np. na rok.

Jeśli siedziba firmy znajduje się poza terenem Niemiec, ale podatki są prawidłowo rozliczone, firma otrzyma decyzję o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych.

Zasady dla podwykonawców

Polscy podwykonawcy zatrudnieni przez polskiego przedsiębiorcę również powinni posiadać Freistellungsbescheinigung. Nawet jeśli firma działa głównie w Polsce, brak tego zaświadczenia u podwykonawców oznacza konieczność odprowadzenia podatku Bauabzugsteuer w wysokości 15% od ich wynagrodzenia.

Uzyskanie Freistellungsbescheinigung jest kluczowe dla firm budowlanych działających w Niemczech, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z potrącaniem podatku od usług budowlanych.