niedziela, 10 grudniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Jakie formalności i dokumenty są niezbędne do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Podjąłeś decyzję o przejściu „na swoje”, ale boisz się związanych z tym formalności? Niepotrzebnie! Nie są one wcale skomplikowane. Jednoosobową działalność gospodarczą zakłada się za pomocą jednego wniosku, który można nawet złożyć bez wychodzenia z domu. Dowiedz się więcej – poniżej znajdziesz dokładne informacje dotyczące tego, co jest potrzebne do założenia firmy jednoosobowej.

Na czym polega jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Nie wymaga ona pozyskiwania partnerów, gromadzenia kapitału zakładowego czy powoływania zarządu. W tym przypadku cała odpowiedzialność za poczynania firmy spoczywa na jej właścicielu. Definicja mówi natomiast, że jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, którą wykonuje się w sposób ciągły w imieniu własnym.

W ramach firmy jednoosobowej można prowadzić rozmaite typy działalności. Pozwala ona na działanie w dowolnej branży i zatrudnianie pracowników. Cechuje się prostotą, jeśli chodzi o wymaganą formę jej rozliczenia i prowadzenia działalności. Jest również bardzo prosta w założeniu. Dlatego zdecydowana większość przedsiębiorców wybiera właśnie tę formę prawną dla swojej pierwszej firmy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie formalności są niezbędne?

Jak już wspomniano, jedną z zalet jednoosobowej działalności gospodarczej są proste formalności przy jej zakładaniu. Ma przy tym zastosowanie tzw. zasada jednego okienka obowiązująca w Polsce od 2009 r. Dzięki niej każda osoba fizyczna może założyć firmę przy pomocy tylko jednego formularza składanego w urzędzie. 

Jak to wygląda w praktyce? Jednoosobową działalność gospodarczą zakłada się za pomocą wniosku o wpis do CEIDG, czyli formularza CEIDG-1. Jest on dość obszerny, ale nikt nie powinien mieć większych problemów z jego wypełnieniem. Formularz ten należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy osobiście, listownie lub przez internet. To ostatnie rozwiązanie oznacza, że firmę jednoosobową można założyć bez wychodzenia z domu!

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek o wpis do CEIDG

We wniosku o wpis do CEIDG znajdują się pola wymagające podania przede wszystkim:

 • danych osobowych przedsiębiorcy,
 • numerów: PESEL, REGON i NIP (jeżeli przedsiębiorca je posiada),
 • nazwy firmy,
 • adresu firmy,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numeru lub numerów PKD),
 • wybranej formy opodatkowania.

Przed jego wypełnieniem należy więc podjąć kilka ważnych decyzji, dotyczących m.in. nazwy firmy, doboru kodów PKD czy wyboru formy opodatkowania. Obecnie przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej można wybrać jedną z poniższych form:

 • PIT według skali podatkowej (12% i 32%),
 • PIT liniowy (19%),
 • ryczałt ewidencjonowany (stawka w przedziale od 2% do 17% w zależności od typu działalności, liczona od przychodu).

To jedna z najważniejszych kwestii, którą trzeba przemyśleć przed złożeniem wniosku o założenie firmy jednoosobowej. Ma ona bowiem znaczący wpływ na koszt prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby założyć firmę jednoosobową, musisz dostarczyć formularz CEIDG-1 do urzędu:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • online, przez stronę biznes.gov.pl.

Aby założyć firmę przez internet, potrzebujesz jednak jednej z metod uwierzytelniania. Uznawane są:

 • podpis kwalifikowany,
 • profil zaufany,
 • e-Dowód.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jakich dokumentów potrzebujesz?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą potrzebujesz tylko wniosek CEIDG-1 oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Nie musisz mieć nic innego!