piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Joanna Erdman za sterami Fundacji Polska Bezgotówkowa

Z dniem 5 września br. Rada Fundacji powołała Joannę Erdman – dotychczasową wiceprezes zarządu – na stanowisko prezesa zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Joanna Erdman od lat zajmuje się obszarem strategii, bankowości cyfrowej, digitalizacji i rozwoju technologicznego oraz aktywnie uczestniczy w inicjatywach rynkowych z obszaru rozwoju innowacji, płatności bezgotówkowych i cyfryzacji. Nowa prezes wspierała strategicznie Fundację Polska Bezgotówkowa od początku jej działania jako członek Rady Fundacji.

Za aktywność i kreatywność w działalności na rzecz rozwoju sektora bankowego została wyróżniona nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego, a wcześniej – medalem im. M. Kopernika. Jest również laureatką tytułu Najbardziej wpływowej kobiety w branży płatniczej oraz Osobowość Roku 2022 przyznawanych przez portal branżowy Cashless.pl.

Joanna Erdman jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Przywództwo w innowacjach. Posiada również tytuł Master of Business Administration (MBA) Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania oraz University of Maryland.

W składzie zarządu Fundacji pozostaje Zbigniew Wiśniewski – wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar sprzedaży, operacji oraz kontaktów z agentami rozliczeniowymi.

Fundacja Polska Bezgotówkowa obchodzi w tym roku 5-lecie swojej działalności. Od początku istnienia zajmuje się upowszechnieniem i promocją obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i związków wyznaniowych, a także podnoszeniem wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwa i zasad ekonomii. Jednym z jej podstawowych celów jest również promocja innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy, a także edukacja w tym zakresie.