niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

KE chce równych płac dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę

Bruksela, Belgia, 27.06.2017. Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, 27 bm. PAP/Darek Delmanowicz

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą „przejrzystości wynagrodzeń”, mając na celu „zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę”.

Jest to jeden z priorytetów przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen.

W propozycji określono środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, takie jak informowanie osób ubiegających się o pracę o wynagrodzeniu, prawo do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę, a także zobowiązanie dużych przedsiębiorstw do składania sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Zgodnie z propozycją, pracodawcy nie będą mogli zwracać się do osób ubiegających się o pracę o informacje na temat ich wynagrodzenia w przeszłości, będą musieli także udostępniać na wniosek pracownika zanonimizowane dane dotyczące wynagrodzeń. Pracownicy będą mieli też prawo do odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej.

„Nowe środki, które uwzględniają wpływ pandemii Covid-19 zarówno na pracodawców, ale także na kobiety, które kryzys dotknął szczególnie dotkliwie, zwiększą świadomość na temat warunków wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i udostępnią pracodawcom i pracownikom lepsze narzędzia walki z problemem dyskryminacji płacowej w miejscu pracy. Środki zostaną ukierunkowane na szereg istotnych czynników przyczyniających się do istniejącej różnicy w wynagrodzeniach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pandemii Covid-19, która pogłębia nierówności płci i zwiększa ryzyko narażenia kobiet na ubóstwo” – podała KE. (PAP)

luo/ ap/