piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kiedy warto zdecydować się na konsulting środowiskowy?

Konsulting ekologiczny to konieczny krok dla przedsiębiorstw z różnych sektorów, które prowadzą działalność wpływającą na środowisko. Tego typu kompleksowe doradztwo jest  skoncentrowane na ochronie przyrody i zrównoważonym rozwoju. Przynosi szereg korzyści podmiotom reprezentującym rozmaite branże.

Korzyści z konsultingu środowiskowego

Przede wszystkim przedsiębiorstwa korzystające z konsultingu środowiskowego otrzymują profesjonalne wsparcie w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń wynikających z ich działalności. To natomiast pozwala zlokalizować obszary, w których firma może generować niekorzystne oddziaływania na środowisko. Specjaliści przygotowują też niezbędną dokumentację oraz pomagają uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń środowiskowych. Tym samym przedsiębiorstwo może być pewne, że przestrzega obowiązujących przepisów, co pozwala też unikać ewentualnych konsekwencji prawnych. Konsulting środowiskowy obejmuje również udzielanie zgodnych ze standardami wskazówek dotyczących gospodarki odpadami. To istotne, ponieważ przepisy dotyczące ochrony środowiska są skomplikowane i podlegają ciągłym zmianom.

Czym jest KOBiZE?

KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) zajmuje się monitorowaniem i kontrolowaniem wpływu działalności gospodarczej na środowisko w Polsce. Kluczowym elementem tego systemu są raporty. Je muszą składać wszystkie podmioty, które emitują gazy cieplarniane i inne substancje podczas korzystania ze środowiska. Terminy i miejsce składania raportu https://projectzerowaste.pl/przygotowanie-raportu-do-kobize/ zależą od harmonogramu przyjętego przez KOBiZE

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska

Natomiast sprawozdanie za korzystanie ze środowiska (raport środowiskowy) jest dokumentem koniecznym dla przedsiębiorstw monitorujących i deklarujących swoją działalność związaną ze środowiskiem. Muszą one przygotowywać tego typu dokument, nawet jeśli nie ponoszą opłat.

Sprawozdanie dotyczące odpadów opakowaniowych

Sprawozdania o odpadach opakowaniowych https://projectzerowaste.pl/sprawozdanie-o-odpadach-opakowaniowych/ obejmują informacje o ilości i rodzaju opakowań, masie odpadów, poziomach recyklingu, opłatach produktowych, kampaniach edukacyjnych. Składane raporty muszą odpowiadać na aktualne przepisy. Przedsiębiorców obowiązują także konkretne terminy.

Konsulting środowiskowy staje się coraz bardziej istotny dla przedsiębiorstw, które pragną efektywnie zarządzać swoim wpływem na naturę, przestrzegać przepisów i unikać niekorzystnych konsekwencji. Warto pamiętać także o tym, że profesjonalne wparcie pozwala też identyfikować zagrożenia, przygotowywać dokumentację oraz zachować zgodność z aktualnymi w danym momencie standardami.