niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Każdy właściciel domu, mieszkania czy gruntu musi pamiętać o pewnych zobowiązaniach, jakie na nim ciążą. Jednym z nich jest obowiązek podatkowy. Warto pamiętać o tym, że wysokość opłat jest zróżnicowana i zależy od postanowień konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. To urzędnicy ustalają stawki podatku, więc samo zobowiązanie ma w pewien sposób ulokowanie w opłatach lokalnych. I dlatego właśnie nie ma możliwości, by sprecyzować ujednolicone stawki.

Nie zapominaj o podatku od nieruchomości

Obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy nabywa się grunty, budynki lub ich części czy też budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zasady reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Warto również zwrócić uwagę, że przepisy wskazują również, jakie nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu. Będą to na przykład użytki rolne i lasy poza tymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej innej. Poza tym podatki nie są pobierane od nieruchomości będących własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także tych zajętych na potrzeby organów jednostek samorządowych i wiele innych wariantów.

Kto ustala stawki podatku?

Podatek od nieruchomości obowiązuje zarówno osoby fizyczne, jaki osoby prawne oraz jednostki organizacyjne – na przykład organizacje pożytku publicznego, które nie mają osobowości prawnej. Zawsze podatnikami są właściciele budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni, a także użytkownicy na podstawie umów lub też bez tytułu prawnego. Warto pamiętać, że podatek zapłacą też przedsiębiorcy, którzy wykorzystują nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku współwłasności obowiązek będzie ciążył solidarnie na właścicielach.

Podstawą opodatkowania w przypadku gruntów jest ich powierzchnia. Natomiast, gdy płaci się zobowiązanie od budynków lub ich części, bierze się pod uwagę powierzchnię użytkową. W drodze uchwały to rada gminy wyznaczy stawkę podatku, która nie może przekraczać maksymalnej wysokości. Jednostka samorządu terytorialnego może różnicować stawki w zależności od konkretnych ustaleń.

Kiedy obowiązek podatkowy powstaje? 

Standardowo obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zakupiona nieruchomość. W przypadku budowy obowiązek następuje 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy lub też rozpoczęciu użytkowaniu budynku lub lokali. Wówczas powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego ważnego zobowiązania. Podatek jest płacony na konto stosownego urzędu i warto pamiętać o tym, że, aby zaistniał obowiązek podatkowy, należy w odpowiednim terminie złożyć deklarację na przykład poprzez https:przyjazne-deklaracje.plpodatki-od-nieruchomosci. Wypełnia się druk IN-1 i podaje się konieczne informacje – dotyczące podatnika i nieruchomości. Na tej podstawie urząd wysyła informację dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości. Jak widać, w rozumieniu przepisów nie rozlicza się samodzielnie podatku, bo to gmina wskazuje stawkę. Jeśli będzie ona niższa niż 8,51 zł, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Po zakupie nieruchomości właściciel lub osoba, która uzyskała prawo do użytkowania wieczystego, w terminie do 14 dni musi ten fakt zgłosić do właściwego urzędu. W przypadku zakończenia budowy formalności należy dopełnić do 15 stycznia następnego roku. Podatek od nieruchomości można zapłacić za cały roku lub też w czterech ratach (do 15 marca, maja, września i listopada). Jeśli kwota będzie niższa niż 100 złotych, nie rozbija się jej. Opłaty należy dokonać w ciągu 14 dni w kasie gminy lub przelewem.