czwartek, 25 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kongres 590: na drodze do neutralności klimatycznej PGNiG ma do odegrania szczególną rolę

Uczestnicy panelu poświęconego drogom do neutralności klimatycznej byli zgodni, że w przypadku Polski będzie to proces długotrwały i kosztowny. Nie mieli jednak wątpliwości, że zgodnie z globalnymi trendami rynkowymi oraz oczekiwaniami kolejnych pokoleń, przebycie tej drogi jest konieczne. Dyskusja odbyła się w ramach 5. Edycji Kongresu 590.

Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG mówił o szczególnej roli spółki na drodze do osiągnięcia zerowej emisyjności w 2050 roku – jako kluczowego podmiotu na rynku gazu w Polsce. Jego zdaniem nie ma możliwości przejścia transformacji energetycznej bez udziału gazu ziemnego. W tym wypadku traktowany jest on jako paliwo przejściowe.

„Wobec zwiększającego się zapotrzebowania na gaz ziemny na polskim rynku, za sprawą konwersji źródeł wytwarzania energii z węglowych na gazowe, musimy przede wszystkim zapewnić to paliwo stosunkowo niskoemisyjne w porównaniu do węgla. Zwracamy też coraz większą uwagę na gazy alternatywne i odnawialne źródła energii ” – podkreślał prezes PGNiG.

Paweł Majewski odniósł się również do planów konwersji aktywów ciepłowniczych Grupy PGNiG na gaz ziemny, w celu obniżenia ich emisyjności. Równolegle prowadzone są projekty zazieleniania gazu przez mieszanie go z biometanem oraz wodorem. W perspektywie dekady spółka planuje też inwestycje z zakresu OZE. W ciągu najbliższych 5-6 lat spółka zbuduje lub kupi instalacje wiatrowe i słoneczne o mocy 900 MW.

O Krajowym Planie Odbudowy jako jednym z instrumentów, który ma pomóc w procesie transformacji, opowiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z jego filarów jest właśnie zielona transformacja wynikająca wprost z Europejskiego Zielonego Ładu.

„Droga w kierunku neutralności klimatycznej będzie dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki, ale będzie stanowić też ogromną szansę. Nie możemy zapominać o unijnej perspektywie finansowej Polityki Spójności, gdzie na lata 2021-2027 musimy przeznaczyć co najmniej 30 proc. środków na kwestie klimatyczne” – stwierdziła Jarosińska-Jedynak.

Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nakreślił rolę zaangażowania samorządów w drodze do gospodarki o zerowej emisyjności. Wspomniał o coraz ważniejszych pozafinansowych kryteriach oceny projektów ujętych jako ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny).

„Największe wyzwanie stanowi sektor ciepłownictwa znajdujący się pod kontrolą samorządów. Chodzi o najmniejsze elektrociepłownie (o mocy od 1 do 100 MW). Gminy zobowiązane są nie tylko do dostarczania ciepła, ale również zapewnienia jego wysokiej czystości” – podsumował Kwiecień.

Członek zarządu BGK nawiązał też do kwestii zapewnienia czystego powietrza w gminach za sprawą transportu nisko- i zeroemisyjnego, działań na rzecz poprawy transportu publicznego, zachęcania do porzucania samochodów prywatnych, jak również zmierzenia się z betonowaniem miast czy retencją i zasobami wodnymi.

„Jako BGK oferujemy m.in. fundusz termomodernizacji przeznaczony również dla gmin. Jest też program Czyste Powietrze, czyli wymiana starych kotłów węglowych (tzw. kopciuchów). Zaproponowaliśmy do niego dodatkowe gwarancje ułatwiające pozyskanie kredytu na wymianę kotła. Będziemy też rozwijać rynek zielonych obligacji” – dodał Kwiecień.

Na konieczność udziału praktycznie całego rynku finansowego, w szczególności kapitałowego, w procesie transformacji energetycznej zwróciła uwagę Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej zdaniem na poziomie unijnym powstają już stosowne regulacje mające stymulować zieloną transformację.

„Sami akcjonariusze mogą wpływać na spełnianie kryteriów ESG przez spółki. Ważny jest też dialog z zarządem i udział w walnych zgromadzeniach. Na GPW obserwujemy już bardzo duże zmiany w podejściu inwestorów. Ze strony funduszów globalnych dostajemy wyraźny sygnał, że nie chodzi już wyłącznie o wyniki finansowe” – tłumaczyła Olszewska.

Zwróciła też uwagę na rosnącą świadomość lokalnych inwestorów, jak również na nowe pokolenie inwestorów indywidualnych bardziej zorientowanych społecznie i środowiskowo, które stymuluje zmiany w spółkach. Jej zdaniem trend ESG będzie coraz mocniej kształtować rynek finansowy na świecie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom