piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

KOWR: eksport żywności w okresie styczeń–październik 2020 r. wzrósł o 7 proc.

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Eksport żywności wzrósł o 7 proc. w stosunku do tego samego okresu ub. r. i osiągnął wartość 28,3 mld euro – poinformował KOWR.

Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz rosnący eksport od czerwca do października 2020 r.

Według analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale 2020 r., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz utrzymujący się w okresie od kwietnia do października 2020 r. korzystny dla eksporterów kurs złotego. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową eksportowanych artykułów rolno-spożywczych na rynek międzynarodowy.

Import w tym okresie wyniósł 18,5 mld euro i był o 5 prac. wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11 proc. osiągając 9,8 mld euro. euro.

Pozytywny wpływ na wyniki w handlu zagranicznym na rynku produktów rolno-spożywczych uzyskiwane przez krajowych eksporterów w 2020 r. miały również wysokie ceny żywności na rynku światowym. Potwierdzają to tegoroczne wartości indeksu cen żywności publikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. średnia wartość indeksu przewyższała wartość tego wskaźnika w analogicznym okresie roku 2019. W listopadzie 2020 r. wartość indeksu cen żywności wyniosła 105,0 pkt wobec 98,6 pkt przed rokiem. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/drag/