środa, 17 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kredyt bez umowy o pracę

Kto ma największe szanse do otrzymanie pożyczki?

W dzisiejszych czasach coraz łatwiej o pożyczkę, jednak problem z otrzymaniem pożyczki lub kredytu mają w głównej mierze osoby bezrobotne, a także osoby niepełnosprawne posiadające rentę rodzinną. którzy nie są wiarygodnymi pożyczkobiorcami. Największe szanse na otrzymanie pożyczki mają Ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, jednak oprócz formy zatrudnienia liczą się także kilka innych aspektów. Okres zatrudnienia nie może być krótszy niż dwanaście miesięcy, a ważną kwestią jest także ciągłość zatrudnienia, czyli oprócz aktualnej umowy należy podać poprzednie miejsca zatrudnienia wraz z umowami. 

ZOBACZ: Pożyczka bez udokumentowanych dochodów

O czym należy pamiętać w przypadku kredytu i umowy o pracę

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku umowy do zdolności kredytowej niektóre banki przyjmują jedynie połowę dochodów netto, które rzeczywiście są pobierane. Weryfikacji podlega również ostatni roczny, złożony PIT. Jeżeli umowa obowiązywała chociażby od września ubiegłego roku i trwa dwanaście miesięcy, bank pod uwagę weźmie kwotę z rozliczenia PIT, czyli za cztery miesiące, którą podzieli przez dwanaście. Dlatego też, z tego względu o kredyt najlepiej starać się wraz z końcem danego roku podatkowego. 

Ponadto, ubiegając się o kredyt należy przedstawić także kilka innych dokumentów: umowy pisemne, potwierdzające wykonane danego zlecenia, pisemne zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wysokości wszystkich kosztów na mocy umowy cywilno-prawnej. Dodatkowo należy dołączyć również, PIT-37 oraz wyciąg z rachunku bankowego na którym prowadzimy regularny comiesięczny dochód. Jak widać, biurokracji w polskich instytucjach nigdy nie zabraknie. 

Przed zdecydowaniem się na wybraną instytucję bankową, warto zapoznać się dokładnie z jej wymaganiami, gdyż mogą się one znacząco różnić w zależności od wybranego przez nas banku. Dla przykładu, praca na umowie zlecenie to większe koszty uzyskania przychodu, jednak w kontekście ubiegania się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny wypada to już niekorzystnie. 

ZOBACZ: https://poradynacodzien.pl/czy-mozna-dostac-kredyt-bez-umowy-o-prace/

Kredyt gotówkowy i umowa o dzieło 

Aby uzyskać kredyt o umowę o dzieło, należy dostarczyć do wybranej instytucji bankowej, szereg dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody w określonej wysokości. Chodzi w tym przypadku o umowy o dzieło, a także konkretne rachunki za ostatnie sześć, dwanaście lub dwadzieścia cztery miesiące. Ponadto, bank będzie domagać się wyciągu z konta za okres na który wpływa wynagrodzenie.

W trakcie procesu wnioskowania o kredyt, konieczne będzie przestawienie pisemnego oświadczenia o zarobkach, dzięki czemu wybrany bank oceni zdolność kredytową. Zweryfikuje również historię kredytową, dlatego lepiej nie mieć na swoim koncie żadnych zadłużeń . Pod uwagę brany jest także staż pracy oraz okres, na jaki zatrudniona jest osobą ubiegająca się o kredyt. Oba czynniki powinny być możliwie jak najdłuższe, wtedy szansa na otrzymanie kredytu będzie większa. Pod względem podatkowym najlepiej wypadają umowy o dzieło z pięćdziesięciu procentowymi kosztami uzyskania przychodu.