środa, 17 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kto może starać się o uprawnienia budowlane?

Planujesz rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe? Najlepsze dostępne rozwiązanie to posiadanie uprawnień budowlanych. Ich zdobycie to prosty sposób na otwarcie nowych ścieżek kariery. Zapoznaj się z naszym artykułem, jeżeli chcesz dowiedzieć się, kto dokładnie może się starać o tego rodzaju kwalifikacje i czy spełniasz wszystkie niezbędne warunki.

Wykształcenie a staranie się o uprawnienia budowlane

Podstawowym warunkiem, który determinuje to, czy jesteś w stanie ubiegać się o stosowne uprawnienia budowlane, jest Twoje wykształcenie. Musi być ono wyższe, a odbyte studia muszą być związane z branżą konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną lub architektoniczną. 

Przykładowo by zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, należy ukończyć studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. W większości przypadków do zdobycia uprawnień kwalifikują różne kierunki studiów z zakresu budownictwa, ale nie tylko. 

Szczegółowe informacje na temat uprawnień budowlanych i wykształcenia niezbędnego do ich zdobycia sprawdzisz na stronie Invest Construction. Znajduje się tam szczegółowa rozpiska dotycząca wszystkich specjalizacji i stanowisk oraz wymagań, które muszą spełniać osoby ubiegające się o nie. Stosowne informacje możesz uzyskać także z Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz z Ustawy o Prawie Budowlanym. 

Uprawnienia budowlane – dokumenty do egzaminu

Ubieganie się o uzyskanie stosownych uprawnień wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Taki dokument musi być wzbogacony również o załączniki, które pokażą członkom komisji, że spełnia się wszystkie niezbędne wymagania, pozwalające na dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Pierwszym z załączników jest akt potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia. Może to być odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Oprócz powyższych należy dostarczyć też suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów. 

Następnym załącznikiem potrzebnym do kwalifikacji na egzamin na uprawnienia budowlane jest dokument poświadczający odbycie praktyki zawodowej. Oprócz tego potrzebne będą jeszcze formularz osobowy, wykaz prac projektowych i życiorys zawodowy.

Egzamin na uprawnienia budowlane a opłaty  

Ostatnią kwestią związaną z wymaganiami, które trzeba spełnić przed przystąpieniem do egzaminu, jest sprawa opłat. Za uprawnienia budowlane i proces ich uzyskania należy zapłacić, niezależnie od tego czy starania zakończą się powodzeniem lub porażką. 

Całość kosztów wynosi kilka tysięcy złotych. Ostateczna kwota różni się w zależności od tego, o jakie uprawnienia budowlane ubiega się kandydat. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na wcześniej podlinkowanej stronie Invest Construction. 

Zaświadczenia potwierdzające uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej muszą być dostarczone do komisji wraz z resztą załączników obecnych przy podstawowym wniosku. Jeżeli spełnisz wszystkie te wymagania, powinieneś zostać bez trudu dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane.