niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kurki do instalacji gazowych – jakie powinny spełniać standardy?

Instalacje gazowe są ekonomicznym, bezobsługowym i wygodnym sposobem ogrzewania wody oraz pomieszczeń. Liczne zalety sprawiają, że omawiana instalacja jest najpopularniejszym rodzajem instalacji grzewczej, która wykorzystywana jest w domach jednorodzinnych, firmach i blokach mieszkalnych. Wyróżnić możemy dwa rodzaje instalacji gazowych, które różnią się postacią wykorzystywanego gazu: ziemny lub płynny LPG a także konstrukcją systemu. Kurki do instalacji gazowych są elementami wspólnymi, od których jakość i bezpieczeństwo, niezależnie od tego jaki rodzaj gazu jest wykorzystywany.

Rodzaje oraz rola kurków w instalacji gazowej

Wyróżnić możemy dwa podstawowe rodzaje kurków, które niezbędne są do właściwego funkcjonowania instalacji gazowych: kulowy (trójnik) i główny (odcinający).

  • Kurki kulowe (zawory kulowe) – część wewnętrznej instalacji gazowej. Produkowane są z mosiądzu najwyższej jakości. Łączą poszczególne przewody gazowe z odbiornikiem gazu i umożliwiają ich czyszczenie oraz kontrole. Wyróżnia się dwa rodzaje: kątowe typu A i proste typu S. Kurki kulowe należą do armatury regulująco-odcinającej. 
  • Kurek główny (odcinający) – granica pomiędzy instalacją zewnętrzną i wewnętrzną. Jest to część armatury regulującej, która kontroluje dopływ gazu lub całkowicie go odcina. Kurek główny znajduje się na przyłączu gazowym, które jest początkiem instalacji gazowej. Zadaniem kurka jest odcinanie dopływu gazu, gdy zajdzie taka potrzeba. Elementem, który powinien znajdować się obok jest gazomierz. 

Wymogi bezpieczeństwa instalacji kurków gazowych

Prawidłowy i szczelny system instalacyjny, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa, wiąże się z tezą, że gaz należy do bezpiecznych paliw grzewczych. Ważne, aby cała instalacja gazowa była wykonana przez uprawnione do tego osoby przy użyciu trwałych i bezpiecznych materiałów z atestem. Rozdział 7 działu IV Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych budynków i ich stylizowaniu jest obecnie dokumentem, który określa standardy instalacji gazowych.  W przypadku kurków gazowych niezbędny jest prosty dostęp do zaworu odcinającego, bez potrzeby demontażu instalacji. Powinien być umieszczony w trudnopalnej, wentylowanej szafce, która umieszczona jest na ścianie zewnętrznej budynku. Wymogiem jest zachowanie odpowiednich odległości szafki z głównym kurkiem od budynku, który nie może być większy niż 10 m dla domów jednorodzinnych. Jest to opisane w artykule 159 ust. 2 omawianej ustawy. 

Montaż kurka głównego

Montaż kurka głównego dla budynków o znacznej powierzchni, możliwy jest w miejscach, które znajdują się co najmniej 2m od elewacji budynku, takich jak prześwity, bramy czy podcienie. Kolejną wytyczną jest zachowanie 0.5m odległości od zamontowanego kurka do poziomu terenu lub najbliżej położonego otworu budynku. W przypadku większej ilości kurków głównych instalacje gazowe powinny być rozdzielone. Gdy mamy do czynienia z zabudową śródmiejską, instalacja kurka głównego jest możliwa poniżej poziomu terenu lub przed budynkiem, pod określonymi warunkami. Miejsca, w których umieszczone są kurki główne, muszą być odpowiednio oznaczone. Producent ponosi odpowiedzialność za zgodność kurków gazowych z obowiązującymi aktualnie wytycznymi. Muszą one charakteryzować się wieloletnią niezawodnością oraz pełną szczelnością. Dodatkowo niezbędna jest zgodność z normami Unii Europejskiej (Dyrektywą 2014/68/UE), pozytywna opina PZH oraz certyfikat zatwierdzenia UDT. Producent, który regularnie testuje swoje produkty i utrzymuje najwyższą jakość jest producentem godnym zaufania.