poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Leasing napędza polską gospodarkę. Sektor świętuje 30-lecie

Prawie 50 proc. PKB w Polsce generują sektory będące głównymi odbiorcami usług leasingowych oraz takie, dla których leasing to kluczowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej – wynika z raportu przygotowanego na 30-lecie Związku Polskiego Leasingu.

Jak zauważyła Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL), przez trzy ostatnie dekady sektor leasingowy w Polsce przeszedł długą drogę.

„Zaczęło się od niszowej działalności gospodarczej skierowanej do nielicznych odbiorców. Dziś leasingodawcy dostarczają polskim przedsiębiorcom ponad 100 mld zł kapitału rocznie, finansując blisko 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych” – powiedziała.

Monika Constant dodała, że polski rynek leasingu jest piątym największym w Europie oraz najszybciej rozwijającym się ze wszystkich krajów w Unii Europejskiej. Podczas gdy przez ostatnią dekadę w Europie sektor leasingowy rósł średnio 4,7 proc. rocznie, w Polsce w tym samym czasie średni roczny wzrost wynosił 10,9 proc. 

„Od 2005 roku wartość naszego rodzimego rynku leasingowego zwiększyła się ponad sześciokrotnie. Z pułapu 16 mld zł nowych sfinansowanych aktywów w 2005 r. urósł do 102 mld zł w roku ubiegłym” – wskazała prezeska ZPL. 

Jak wynika z raportu „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, przygotowanego wspólnie przez ZPL i EY-Parthnon z okazji 30-lecia Związku Polskiego Leasingu, finansowanie środków ruchomych leasingiem i pożyczką leasingową jest wyższe niż kredytem inwestycyjnym. Wartość wszystkich środków ruchomych na koniec ubiegłego roku sfinansowana leasingiem wyniosła prawie 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym niecałe 170 mld zł. Już ponad połowa nowych pojazdów jest rejestrowana przez firmy leasingowe i wynajmu.

Według autorów raportu leasing stał się nie tylko popularnym narzędziem finansowania, ale również czynnikiem stymulującym innowacyjność i rozwój firm, którym dostarcza wielu narzędzi oraz usług, ułatwiających prowadzenie ich działalności.

Jak wyjaśniła Constant, dla dwóch na trzy firm z segmentu mikro i małych przedsiębiorstw, leasing jest pierwszym poszukiwanym produktem finansowym, nierzadko stanowi też podstawę budowania długoterminowej relacji z grupą bankową. 

„MŚP jest również głównym odbiorcą usług leasingowych, biorąc pod uwagę zarówno sam leasing, jak i pożyczkę leasingową. W 2023 roku mikro, małe i średnie firmy stanowiły 69 proc. wszystkich podmiotów korzystających z leasingu. A w związku z faktem, że sektor MŚP odpowiada za 47 proc. polskiego PKB, można powiedzieć, że leasing napędza polską gospodarkę” – podkreśliła szefowa Związku. 

Z danych ZPL wynika, że firmy w Polsce najczęściej leasingują pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, które stanowią 49 proc. finansowanych aktywów. Na drugiej pozycji – z udziałem 28 proc. w rynku – znajdują się maszyny np. dla rolnictwa, budownictwa i urządzenia dla przemysłu, podium z wynikiem 22 proc. zamykają pojazdy ciężarowe. Są również nieruchomości, które odpowiadają jedynie za 1 proc. rynku leasingowego, dla porównania w 2005 r. ich udział w całym rynku sięgał 15 proc.  

W ocenie prezes Constant, branża leasingowa ma przed sobą dobre perspektywy na dalszy rozwój.

„Wystarczy wskazać na potencjał wynikający z zaangażowania się w transformację energetyczną i zielone aktywa, które są jednym z głównych celów Krajowego Planu Odbudowy. Digitalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz zarządzania, rozwój elektromobilności z rozbudową sieci stacji ładowania, a także magazynowania energii, to wszystko wpłynie na rozwój firm i całej gospodarki. Stanie się jednocześnie udziałem dostawców usług finansowych, w tym leasingu, który będzie dostępnym źródłem prefinansowania środków unijnych” – zauważyła. 

Monika Constant przypomniała o badaniu zamieszczonym w raporcie na 30-lecie ZPL, z którego wynika, że większość firm leasingowych pozytywnie ocenia koniunkturę w następnych pięciu latach.

„77 proc. respondentów uważa, że koniunktura w sektorze będzie dobra, a 18 proc., że bardzo dobra” – podała.

Jak zaznaczyła szefowa ZPL, polska gospodarka jest w kluczowym momencie zmian, do których musi się zaadoptować, tak samo jak branża leasingowa. 

„Zmiany zawsze wiążą się z wyzwaniami, a przed nami wyzwania w kilku trendach. Pierwszy dotyczy wdrażania strategii ESG (czyli sposobu zarządzania organizacją z poszanowaniem środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym), które trzeba będzie raportować” – wskazała.

Dodała, że kolejnym wyzwaniem będzie zmiana modelu biznesowego, a dokładnie zmiana podejścia do obsługi klienta, wychodząca poza dostarczanie klientowi jedynie usługi finansowania, a także zmiana roli firmy leasingowej z finansowania aktywów do pełnego zarządzania nimi. 

„Konieczna będzie ewolucja oferty dla klientów z perspektywy tworzenia nowych, innowacyjnych modeli biznesowych, takich jak np. Mobility-as-a-Service czy Product-as-a-Service, opartych na modelu subskrypcyjnym” – wyjaśniła.

Prezes Constant zwróciła uwagę, że wyzwaniem będzie też przeprowadzenie digitalizacji gospodarki.

„Oczywiście transformacja cyfrowa otwiera przed sektorem leasingowym nowe możliwości, ale będzie wymagała też zasobów finansowych, jak również zmiany otoczenia prawnego. Dla naszego sektora jest ono trudne, bo z jednej strony regulacje często się zmieniają, z drugiej są niewystarczające, a nawet niesprawiedliwe. Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy leasingowej nie można podpisać zdalnie, tak jak robi się to np. z umową kredytową w banku” – wskazała. 

Dodała, że cała branża liczy, że w tym roku jubileuszowym otoczenia prawne zmieni się na korzyść leasingodawców, z korzyścią dla leasingobiorców oraz całej gospodarki. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom