piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Lubelskie: ponad 18 mln zł z funduszy unijnych na wsparcie służby zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie rozpoczął realizację unijnego projektu związanego z modernizacją Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego, a także zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego. Koszt inwestycji to 18,6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 18,3 mln zł.

Dyrektor szpitala Piotr Matej podpisał we wtorek umowę na realizację tej inwestycji z Grzegorzem Pawłowskim, prezesem firmy Max-Bud. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Całkowity koszt inwestycji to 18,6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE – ponad 18,3 mln zł. Budowa i zakupy sprzętu finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Znajdujący się w strukturach szpitala Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny to jedyny ośrodek toksykologiczny w makroregionie leczący osoby z objawami zatrucia. Liczba leczonych pacjentów utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Hospitalizowane są m.in. osoby pod wpływem substancji psychotropowych, dopalaczy, jak również dzieci z objawami zatrucia.

„Jestem przekonany, że po tej stronie Wisły nie będzie tak nowoczesnego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego, który będzie leczył wszystkie przypadki zatruć. Trzeba pamiętać, że Lubelszczyzna jest regionem rolniczym i będą tu leczeni również pacjenci po zatruciach różnymi substancjami chemicznymi” – powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i polepszenie dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Inwestycja ma także wpłynąć na zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

Projekt polega na modernizacji budynku G dla potrzeb Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego oraz zakupie sprzętu medycznego.

Czterokondygnacyjny budynek G, dotychczas zajmowany był przez Oddział Pediatrii i Podstawową Opiekę Zdrowotną, zaś KOT-K znajdował się w Bloku C, gdzie na jednym piętrze sąsiadował m.in. z Oddziałem Alergologii i Chorób Płuc. Teraz kardiologia zajmie 2250 m2, a toksykologia 950 m2.

„Na Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny trafiają pacjenci w wyniku zatruć pokarmowych, zatruć środkami ochrony roślin, a także zatruć lekowych czy dopalaczy. Przy tego rodzaju schorzeniach często dochodzi do innych towarzyszących chorób, szczególnie kardiologicznych. Po okresie pandemii rozwój chorób jest niejednoznaczny, dlatego dziś powracamy do całościowego spojrzenia na jednostki chorobowe pacjenta” – powiedział dyrektor szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Piotr Matej.

Inwestycja ta obejmuje m.in.: utworzenie oddzielnej, monitorowanej izby przyjęć dedykowanej wyłącznie pacjentom oddziału; utworzenie Izolatki w izbie przyjęć; utworzenie pracowni hiperbarii tlenowej; monitoring sal intensywnych z centralą monitorującą na każdym piętrze; utworzenie stanowiska dializacyjnego; utworzenie gabinetu USG; utworzenie gabinetu psychologa/psychiatry.

W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt medyczny, m.in. kardiomonitory, defibrylatory, pompy strzykawkowe, echokardiograf, komora hiperbaryczna, aparaty EKG, respiratory i aparat do masażu serca.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP