niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Mieszkaniowy rachunek powierniczy – co warto o nim wiedzieć?

Ustawa deweloperska miała za zadanie zmaksymalizować bezpieczeństwo klienta, który decyduje się na zakup nowego mieszkania od dewelopera. Umowa deweloperska zawiera bardzo szczegółowe postanowienia, które w sposób precyzyjny i jasny określają, jak będzie wyglądać każdy etap w procesie zakupu mieszkania. Zgodnie z nią, deweloper ma za zadanie zapewnić nabywcy m.in. środek ochrony w postaci rachunku powierniczego. W materiale poniżej poruszamy kilka ważnych aspektów z nim związanych.

Obowiązek dewelopera

Ustawa deweloperska nakłada na dewelopera zapewnienie nabywcy minimum jednego ze środków ochrony:

  • zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego;
  • otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej;
  • otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej;
  • otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim? Sprawdź nowe mieszkania w Olszynie.

Jakie są różnice pomiędzy rachunkami?

Otwarte oraz zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze należą do dewelopera i mają służyć gromadzeniu środków pieniężnych, jakie są wpłacane przez nabywców na określony cel, jasno wskazany w umowie deweloperskiej. Rachunek otwarty różni się od zamkniętego tym, że z rachunku otwartego wypłata zdeponowanych środków będzie następowała zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego – określonego w umowie deweloperskiej. Natomiast wypłata środków, które są zdeponowane na zamkniętym rachunku powierniczym, następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego (lub nieruchomości zabudowanej domem) lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej wybudowanego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obok rachunku

Trzeba wskazać, że poza rachunkiem powierniczym, deweloper zgodnie z ustawą może zapewnić nabywcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, dzięki której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy na jego żądanie środki w wysokości tych wpłaconych na rzecz dewelopera w przypadku, gdyby deweloper ogłosił upadłość, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. Takie gwarancje wygasają w dniu podpisania aktu notarialnego, umowy przenoszącej na nabywcę prawa własności mieszkania lub lokalu w stanie, który jest wolny od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które nabywca sam wyraził zgodę.

Co istotne, gwarancje te nie obejmują odsetek od wpłaconych przez nabywcę środków oraz utraconych korzyści. I pamiętajmy również, że umowa deweloperska gwarantuje stabilność ceny nabywanej nieruchomości, co poza rachunkiem powierniczym, jest niezwykle istotne z punktu widzenia klienta.

Zamknięty rachunek powierniczy

Najwyższą i najlepszą formą zabezpieczenia dla Klientów pozostaje rozwiązanie w postaci zamkniętego rachunku powierniczego, gdyż realnie chroni środki wpłacone przez klientów na konto dewelopera, podejmującego się projektu wybudowania inwestycji deweloperskiej. Środki klientów są w pełni zabezpieczone, aż do czasu przeniesienia własności lokali na nowych nabywców. Tym samym uniemożliwia firmom sięganie po nie w innym celu i czasie, niż ten przewidziany w ustawie deweloperskiej.