niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Mobbing w pracy – jak wygląda i jak działać?

Zjawisko mobbingu należy do złożonych i często lekceważonych problemów społecznych. Nie mówi się o nim tak dużo, jak o innych patologiach, np. przemocy w rodzinie. Najczęściej mobbing przybiera formę na pierwszy rzut oka niedostrzegalną, szczególnie w miejscu pracy, gdzie mamy do czynienia głównie z przemocą psychiczną. Jeśli jesteś ofiarą takie typu postępowania, należy jak najszybciej skontaktować się kancelarią zajmującą się sprawami pracowniczymi.

Pracodawca i mobbing

Mobbingu nie należy utożsamiać jedynie ze stereotypowym „tyranizującym szefem”. To zjawisko może mieć postać wielopoziomową, szczególnie w wielkich przedsiębiorstwach korporacyjnych, gdzie brak jest bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem, a w strukturach zatrudnieni są inni przełożeni. Mobbing może stosować nie tylko szef, lecz także inny pracownik, a nawet grupa kolegów z pracy.  Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://jakubowskazawada.com/prawo-pracy/

Jakie zachowania to mobbing?

Należałoby wskazać, że zachowania, które podchodzą pod mobbing, mogą być bardzo różnorodne. Często są to drobne, pozornie błahe gesty czy działania, jak zmuszanie pracownika do nadgodzin, utrudnianie komunikacji z innymi współpracownikami, krytyka, czy też publiczne wyśmiewanie. Zachowania takie w miejscu pracy potrafią niszczyć życie ofiary mobbingu, szczególnie, gdy są dokonywane z premedytacją i złą wolą sprawcy przy milczącej akceptacji, a nawet współudziale otoczenia. Należy zaznaczyć, że zachowania te muszą być uporczywe, powtarzalne, i długotrwałe. Przykładem mobbingu może być np. wielokrotne powtarzanie nieprawdziwych plotek w firmie na temat nielubianego pracownika. 

Co może zrobić ofiara mobbingu?

Pracownik, który twierdzi, że jest ofiarą mobbingu, powinien odnotowywać, kiedy te uporczywe sytuacje miały miejsce, znaleźć świadków, i zgłosić ten fakt do pracodawcy. Ważne jest zebranie jak największej ilości dowodów, które wskaże nam prawnik. Istoty zjawiska należałoby szukać w systematycznym, uporczywym zatruwaniu życia pracownika, prowadzącego nie tylko do utraty satysfakcji z pracy, ale wręcz do schorzeń fizycznych i psychicznych, np. depresji, jak i tragedii życiowych, np. prób samobójczych. Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Pracodawca może organizować szkolenia na temat mobbingu, jego konsekwencji, a nawet wprowadzić wewnętrzny regulamin. Jeśli pracodawca nie stosuje się do tego obowiązku, a pracownik doznał rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem, wówczas może on dochodzić zadośćuczynienia od pracodawcy (art. 94³ k.p.), a także osób na nim mobbing stosujących. W takim wypadku należy złożyć pozew do sądu, chociaż dobrym rozwiązaniem będzie też próba mediacji. Pracownik dotknięty mobbingiem może wnosić nie tylko o wypłatę odszkodowanie, lecz także o zaniechanie działania oraz żądać złożenia oficjalnych przeprosin na piśmie. Najważniejszym elementem pozwu jest uzasadnienie z dokładnym opisem stanu faktycznego, powołaniem dowodów oraz wskazaniem, jakie skutki zdrowotne mobbing u danego pracownika wywołał. W sporządzeniu profesjonalnego pozwu pomoże kancelaria w Rzeszowie (https://jakubowskazawada.com/).