piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Montaż instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących w obiektach przemysłowych

W obiektach przemysłowych niezbędne jest zastosowanie odpowiednich instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących. Kontrola temperatury pozostaje szczególnie istotna w przestrzeniach, które wymagają utrzymania specyficznych warunków chłodniczych. Instalacje wdrożone w obiektach przemysłowych muszą pracować niezawodnie i wydajnie, dlatego konieczne jest zadbanie o ich profesjonalny projekt oraz prawidłowy montaż.

Rozwiązania dla instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących

Klimatyzacja to w ogólnym znaczeniu proces utrzymywania odpowiedniego ciśnienia, temperatury, składu oraz poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu zamkniętym, niezależnie od panujących wewnątrz warunków. Wdrożenie odpowiednich instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących przyczynia się do poprawy komfortu pracy, a także chroni maszyny i urządzenia przed przegrzaniem. Wydajność montowanych systemów w dużym stopniu zależy od poziomu ochrony przed kondensacją pary wodnej. W przypadku takich instalacji należy zastosować obejmy ze stali nierdzewnej, wyposażone w odpowiednią warstwę izolacji. Najlepiej w tym celu sprawdzi się obejma zaciskowa do rur ze specjalną wkładką z warstwą pianki elastomerowej na powierzchniach stykowych zewnętrznych, a także odpowiednim płaszczem z czarnej folii PVC. Elementy te pozwalają na przeprowadzenie stabilnego montażu systemów klimatyzacyjnych i chłodzących.

Zalety obejm zaciskowych

Obejma do rur stalowych to element, z pomocą którego uzyskać można optymalne połączanie z izolacją rurociągu, a tym samym skutecznie zapobiec tworzeniu się kondensatu. Obecność warstwy izolacyjnej dodatkowo spełnia wymogi dotyczące mocowania rurociągów, związane z wyeliminowaniem przenoszenia dźwięków. Takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno w instalacjach chłodzących oraz klimatyzacyjnych, jak i w przypadku montażu instalacji grzewczych. Wysokiej jakości obejma do rur może też skutecznie chronić przed powstawaniem motków termicznych. Komponenty te są jednocześnie wyjątkowo proste w montażu, co wynika z zastosowania przegubów o elastycznej konstrukcji oraz elastomeru – materiału o optymalnych parametrach izolacyjnych. Obejmy do mocowania rur chłodniczych można zamontować bez użycia pasty uszczelniającej – wystarczy jedynie dokleić izolację rur do czołowej strony wkładki elementu.

Konstrukcja elementów mocujących

Instalacje klimatyzacyjne i chłodzące w obiektach przemysłowych powinny być wdrażane przy uwzględnieniu zarówno obciążeń całego układu, jak i wynikającej ze zmian temperatury wydłużalności podtrzymywanych przez nie przewodów. Nie bez znaczenia pozostaje prawidłowe rozmieszczenie wszystkich obejm na rury stalowe, ponieważ jedynie stałe punkty podparcia są w stanie zapewnić pożądaną stabilność systemu. Odpowiednio skonstruowane obejmy mogą ograniczyć ruch poprzeczny rury, umożliwiając jednocześnie ruch wzdłużny przewodów. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu, nawet przy zmiennych obciążeniach mechanicznych oraz termicznych. Zniwelowanie drgań i hałasu zapewnić może specjalna obejma do rur z gumą, przystosowaną do mocowania instalacji projektowanych zgodnie z normą DIN 4109.

Łatwy i szybki montaż

Nowoczesne elementy mocujące do instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących projektowane są w sposób, który znacząco przyspiesza oraz ułatwia prace montażowe. Obejmy do rur mogą być dostarczane w postaci wstępnie złożonych zestawów, na które składają się niezbędne przyłącza do systemów mocowań oraz łączniki. Przy ich użyciu stworzyć można nie tylko standardowe mocowania, ale również podpory prowadzące. Zestawy te da się łączyć z różnymi obejmami do rur, włącznie z przemysłowymi rozwiązaniami do montażu rur chłodniczych. Wysokiej klasy systemy mocowań oferuje firma Sikla Polska (https://www.sikla.pl/strona-glowna-134331/serwis-134344/obejmy-do-rur-380204), w której asortymencie dostępne są liczne produkty dedykowane instalacjom klimatyzacyjnym i chłodzącym.