niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Na czym polega digitalizacja procesów biznesowych firmy?

transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa

W ostatnich latach transformacja cyfrowa gospodarek na świecie przyspieszyła. Wszystko za sprawą coraz większej liczby, innowacyjnych i ciekawych technologii, które mają pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw.

W czasach, w których rynek ciągle się zmienia, a konkurencja rośnie, przedsiębiorstwa muszą być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami. Digitalizacja procesów biznesowych to jedna z metod, dzięki której firmy mogą zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność. Jednak, aby dokonać transformacji cyfrowej, niezbędna jest integracja różnych systemów informatycznych, digitalizacja i optymalizacja procesów oraz zmiana sposobu myślenia i organizacji pracy. W artykule przedstawimy, jakie korzyści płyną z digitalizacji procesów biznesowych w organizacjach, jakie są jej etapy oraz jakie bariery mogą utrudniać jej wdrożenie. Przybliżymy Wam jakie narzędzia i technologie są najczęściej wykorzystywane w procesie transformacji cyfrowej i jak można je dostosować do indywidualnych potrzeb firmy. Zapraszamy do lektury!

Globalna transformacja cyfrowa gospodarek i digitalizacja przedsiębiorstw

Globalna transformacja cyfrowa gospodarek to nie tylko pieśń przyszłości i trend, ale również rzeczywistość, do której przedsiębiorstwa na całym świecie muszą się dostosowywać. Digitalizacja procesów biznesowych staje się niezbędna dla firm, które chcą się rosnąć, rozwijać się i osiągnąć sukces. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją wydajność, poprawić jakość produktów i usług oraz zredukować koszty. Jednocześnie, digitalizacja pozwala na lepszą obsługę klienta oraz integrację z innymi firmami. Jednak, aby osiągnąć pełną transformację cyfrową, przedsiębiorstwa muszą wprowadzać innowacje w każdej dziedzinie swojej działalności. To nie tylko zmiana procesów biznesowych, ale również kultury organizacyjnej, sposobu komunikacji z klientami oraz podejścia do danych i analizy. Globalna transformacja cyfrowa to nie tylko wyzwanie dla firm, ale również szansa na rozwój i ekspansję na nowe rynki. Z pewnością nie ma sensu ignorować tego trendu lub biznesowo płynąć pod prąd gdyż z pewnością nasza firma pozostanie w tyle i nie wykorzysta nadażającej się szansy.

digitalizacja procesów księgowych

Czym różni się cyfryzacja od digitalizacji?

Choć na pierwszy rzut oka te słowa mogą wydawać się synonimami to istnieje między nimi pewna, dość subtelna, różnica. W wielu publikacjach “cyfryzacja” i “digitalizacja” stosowane są zamiennie. W praktyce cyfryzacja polega na przetwarzaniu analogowych danych na cyfrowe, czyli na przekształceniu różnego rodzaju dokumentów papierowych, np. ksiąg rachunkowych czy archiwów lub zdjęć, do postaci cyfrowej. W tym przypadku także bardzo często używane jest określenie “digitalizacja dokumentów”. Natomiast w szerszym rozumieniu digitalizacja to proces wykorzystania technologii cyfrowych w celu przekształcenia tradycyjnych działań biznesowych w procesy cyfrowe. Digitalizacja skupia się na zautomatyzowaniu oraz optymalizowaniu procesów biznesowych oraz na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na efektywne zarządzanie firmą oraz na lepszą obsługę klienta. W przeciwieństwie do cyfryzacji, digitalizacja obejmuje wiele dziedzin, takich jak marketing, sprzedaż, logistyka czy HR, i wprowadza innowacje w każdej z nich. W związku z tym, digitalizacja jest pojęciem szerszym i bardziej kompleksowym procesem, który przyczynia się do poprawy jakości pracy firmy, zwiększenia wydajności oraz redukcji kosztów.

digitalizacja procesów produkcyjnych

Najważniejsze technologie wspierające digitalizację procesów biznesowych firm

Współczesne technologie informatyczne oferują przedsiębiorstwom szereg narzędzi, które umożliwiają automatyzację, optymalizację oraz digitalizację procesów biznesowych. Jednym z podstawowych rozwiązań jest wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning), który integruje różne działy i procesy w firmie. Kolejnym narzędziem jest CRM (Customer Relationship Management), który pozwala na zarządzanie relacjami z klientami i poprawę jakości oraz szybkości obsługi.

Jedną najważniejszych i najbardziej skutecznych technologii, we wspieraniu digitalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw, jest DMS (Document Management System). W języku polskim zazwyczaj określany jako system do elektronicznego obiegu dokumentów i spraw firmowych. To właśnie elektroniczne zarządzanie dokumentami i procesami bywa najczęściej używane w kontekście rozumienia pojęcia digitalizacji procesów firmy. 

Do istotnych technologii wspierających digitalizację procesów biznesowych zaliczamy także RPA (Robotic Process Automation), czyli automatyzację procesów za pomocą robotów programowalnych, co umożliwia wyeliminowanie błędów ludzkich i zwiększenie wydajności. Warto także wymienić technologię IoT (Internet of Things), która pozwala na zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami.

Kolejną ważną technologią jest sztuczna inteligencja (AI), która pozwala na automatyzację procesów decyzyjnych, analizę danych oraz uczenie maszynowe. Niezwykle istotnym narzędziem jest także chmura obliczeniowa (cloud computing), która pozwala na przechowywanie i udostępnianie danych oraz aplikacji w sposób zdecentralizowany.

Wreszcie, warto wspomnieć o technologii blockchain, która umożliwia bezpieczne i niezmienialne przechowywanie danych oraz transakcji. Wdrażanie tych technologii pozwala na automatyzację, optymalizację oraz digitalizację procesów biznesowych, co przekłada się na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

digitalizacja procesów biznesowych firmy

Największe bariery w digitalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw

Wdrażanie digitalizacji procesów biznesowych może być skomplikowane i wymagać dużych nakładów finansowych, dlatego jedną z największych barier w digitalizacji jest koszt. Wiele firm obawia się kosztów związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowania oraz szkoleń pracowników do jego obsługi.

Kolejną barierą jest brak wiedzy na temat digitalizacji oraz niechęć do zmiany dotychczasowych procesów pracy. Wielu pracowników może opierać swoją pracę na sprawdzonych i znanych im metodach, a zmiana procesów może wzbudzać opór i niechęć.

Innym problemem może być zabezpieczenie danych, które w cyfrowej formie są bardziej narażone na ataki cybernetyczne. W związku z tym, firmy muszą zainwestować w odpowiednie zabezpieczenia i systemy ochrony danych, co również generuje dodatkowe koszty.

Kolejną barierą w digitalizacji jest także brak jednoznacznych przepisów i standardów regulujących procesy cyfrowe w poszczególnych branżach. Brak wytycznych może prowadzić do niejasności i niepewności co do legalności i bezpieczeństwa digitalizacji, co z kolei hamuje postęp i innowacje w tym obszarze. Istotne są kwestie związane ze stworzeniem odpowiednich procedur oraz wdrażaniem norm zapewniających bezpieczeństwo informacji w organizacji takich jak ISO 27001. Zwłaszcza w przypadku producentów dostarczających nam aplikacje i oprogramowanie do zarządzania procesami.

Ostatnią, ale równie ważną barierą, jest brak odpowiedniej infrastruktury technologicznej w przedsiębiorstwie oraz brak kwalifikacji i umiejętności pracowników. Bez odpowiedniej infrastruktury technologicznej, digitalizacja może być niemożliwa, a brak umiejętności i kwalifikacji pracowników może utrudniać wdrożenie nowych procesów. W takich sytuacjach organizacje często decydują się na wsparcie w postaci wyspecjalizowanych firm informatycznych, które swoim doświadczeniem wspierają cały proces.

HR

Czy warto przeprowadzić digitalizację procesów biznesowych firmy?

Ewolucja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to z pewnością proces trudny. Wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak koszty, niechęć do zmian lub brak wiedzy w jaki sposób skutecznie zrealizować projekt digitalizacji. Wymaga zaangażowania pracowników całej organizacji, ich przeszkolenia oraz stworzenie odpowiednich procedur i standardów pracy. Konieczne jest również stworzenie odpowiedniej infrastruktury technologicznej oraz zabezpieczenie danych organizacji. To wszystko w całości są w stanie zrekompensować liczne korzyści jakie płyną z przeprowadzenia kompleksowej digitalizacji procesów biznesowych firmy.

Chcesz mieć pewność, że całość realizacji projektu przebiegnie sprawnie i płynnie? Potrzebujesz doświadczonego partnera biznesowego, który przeprowadzi kompleksową digitalizację Twojego biznesu? Już teraz skontaktuj się z firmą Primesoft, która od 20 lat polskie i zagraniczne firmy w informatyzacji procesów pracy.