niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Na czym polega obowiązek ubezpieczenia w Niemczech?

Jeśli planujesz dłuższy pobyt za naszą zachodnią granicą, załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech to Twój obowiązek. Na terenie tego kraju ubezpieczenie to ma bowiem charakter obligatoryjny i stanowi jedno z podstawowych świadczeń uprawniających do korzystania z profesjonalnej opieki medycznej – zarówno na co dzień, jak i w przypadku nagłych wypadków losowych. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech – kogo dotyczy?

Załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech jest obligatoryjne dla wszystkich mieszkańców tego kraju. Co jednak istotne, konieczność ta dotyczy również osób, które planują dłuższy pobyt u naszych zachodnich sąsiadów. Osobami szczególnie zobowiązanymi do odprowadzania składek na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego okazują się ponadto właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli niemieckiej Gewerbe. Dlatego polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na podjęcie za zachodnią granicą pracy na własny rachunek, powinni pamiętać, że ubezpieczenia z Polski w ich przypadku nie wystarczą – nawet jeśli zawierają klauzulę podjęcia pracy poza granicami kraju. Podobnie wygląda kwestia europejskiej karty EKUZ wydawanej przez Narodowy Funduszy Zdrowia – ona również okazuje się niewystarczająca.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

W Niemczech, tak jak w Polsce, funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych: prywatne oraz państwowe.Istotną różnicą pomiędzy naszym krajem a Niemcami jest jednak fakt, że osoby, które zdecydują się na niemieckie ubezpieczenie państwowe, mają prawo do samodzielnego wyboru kasy chorych. Możliwość ta jest dostępna jeszcze zaledwie w dwóch krajach: Holandii i Szwajcarii.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech to tzw. Gasetzliche Krankenkasse (GKV), zwane zamiennie również Krankenversicherung. Ta forma ubezpieczenia jest najpopularniejszym rozwiązaniem u naszych zachodnich sąsiadów, a o świadczenie to może ubiegać się każda osoba, która:

  • pracuje w oparciu o umowę o pracę;
  • ma status studenta;
  • pozostaje na samozatrudnieniu;
  • jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Natomiast prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, czyli tzw. Private Krankenversicherung, oferuje podobny zakres świadczeń, jednak osoby, które zdecydują się na to świadczenie, mogą liczyć na zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Warto również wiedzieć, że prywatne ubezpieczenie posiada nieco inny model składek – ich wysokość zależy bowiem od rodzaju i zakresu wybranych świadczeń, o którym decyduje osoba wykupująca polisę. Wpływ na wysokość składek mają również czynniki takie jak wiek, stan zdrowia czy dotychczas przebyte choroby. Dodatkowo osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, muszą wykazać wynagrodzenie sięgające kwoty co najmniej 64 350 euro brutto w skali roku. Natomiast studenci i właściciele Gewerbe są wyłączeni spod tego wymogi i mogą ubezpieczyć się prywatnie na terenie Niemiec bez względu na osiągane dochody.

W Niemczech funkcjonuje również dodatkowe ubezpieczenie prywatne, w którego zakres wchodzą dodatkowe sytuacje chorobowe takie jak np. wymiana zębów (refundowana tylko w określonej części), wymiana okularów czy szkieł kontaktowych.

Podwójne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i Polsce

Przy załatwianiu formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech należy pamiętać, że na terenie Unii Europejskiej obowiązuje zasada podlegania tylko jednemu ustawodawstwu. W związku z tym obywatele krajów członkowskich mają prawo pracować w kilku państwach przynależących do UE, jednak tylko jedno z nich ma obowiązek pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to obowiązuje w kraju, w którym dana osoba przebywa na stałe, uzyskując tam dochody wynikające ze stosunku pracy. Okazuje się tym samym, że formalności związane z ubezpieczeniem powinny zostać dopełnione w państwie, w którym dana osoba mieszka, bez względu na jej obywatelstwo.