piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

W czasach, gdy na świecie panował kapitalizm, nie istniało coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Obecnie jednak wiele się zmieniło. Liczne kryzysy społeczno-gospodarcze zmusiły przedsiębiorstwa do przykładania większej wagi do koncepcji CSR. Co to takiego i na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego?

Czym jest CSR? Jest to skrót od hasła Corporate Social Responsibility, które oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Wskazówki dotyczące stosowania CSR w codziennej działalności przedsiębiorstwa można znaleźć w normie ISO 26000. Dokument ten wyróżnia następujące obszary CSR:

 • prawa człowieka;
 • relacje z konsumentami;
 • stosunki pracy;
 • środowisko;
 • uczciwe praktyki rynkowe;
 • zaangażowanie społeczne;
 • zarządzanie organizacją. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem firmy. Koncepcja CSR zakłada racjonalne gospodarowanie firmą i mieniem z jednoczesnym poszanowaniem praw obywateli i zasad współżycia społecznego.

CSR – korzyści dla firm

Jedną z głównych korzyści wynikających z odpowiedzialności społecznej jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. CSR stanowi bowiem ważne kryterium przy wyborze sprzedawcy, dostawcy, zleceniobiorcy, pracodawcy oraz partnera biznesowego. Działając zgodnie z ideą CSR, przedsiębiorstwo może zwiększyć lojalność wśród konsumentów i interesariuszy, a także pozyskać nowych klientów i partnerów.

Inne korzyści, jakie niesie strategia społecznej odpowiedzialności biznesu to:

 • lepsza integracja i zespolenie pracowników wokół celów firmy;
 • sprzyjający klimat pracy, lepsza wydajność i co za tym idzie, większa sprzedaż;
 • stworzenie dobrych warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego firmy i co za tym idzie, szybsze osiąganie zamierzonych celów;
 • większy prestiż rynkowy i społeczny.

CSR – najpopularniejsze narzędzia

Jakie narzędzia CSR stosują firmy? Najpopularniejsze z nich to:

 • działania ekologiczne: np. inwestowanie w energooszczędne rozwiązania oraz edukacja ekologiczna pracowników;
 • kampanie społeczne: angażowanie przedstawicieli medialnych w celu rozpromowania idei CSR wśród innych przedsiębiorstw;
 • programy mające na celu podnieść kwalifikacje pracowników: inwestycje konferencje biznesowe, branżowe szkolenia oraz kursy języków obcych.

Jednym z podstawowych trudności, z jakimi wiąże się realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jest wzrost kosztów działalności (w związku z inwestowaniem w różne zasoby oraz narzędzia). Wydatki te jednak bardzo szybko zwracają się, i to z nawiązką. Skutkują one zbudowaniem silnej relacji z otoczeniem biznesowym – klientami, partnerami biznesowymi oraz innymi interesariuszami. W perspektywie długofalowej przedkłada się to na większą sprzedaż i co za tym idzie – dynamiczny dalszy rozwój firmy.