niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Niedobór wykwalifikowanych pracowników – jak sobie z tym radzić?

Planowane i realizowane inwestycje budowlane w Polsce osiągają dziś imponującą wartość, szacowaną na około 865 mld złotych. Dane z raportu analityków Spectis wskazują, że projekty znajdujące się w fazie budowy mają wartość około 152 miliardów zł. Z kolei projekty będące obecnie na etapie przetargu, planowania lub w fazie koncepcyjnej, opiewają na aż 713 mld zł. Są wśród nich także projekty z branży przemysłowej. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie jej się zmierzyć? Kluczowe wydają się zwłaszcza trzy z nich.

Budowa nowych fabryk to dla branży przemysłowej jedno z największych wyzwań. Współczesne zakłady produkcyjne muszą sprostać coraz wyższym standardom efektywności, zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjności. Jednakże same aspiracje, by osiągnąć zakładane cele, nie wystarczą do pokonania przeszkód. A te są bardzo konkretne.

W pogoni za technologią

Pierwszym wyzwaniem, z jakim boryka się branża przemysłowa, jest szybko zmieniający się krajobraz technologiczny.

W dobie postępującej automatyzacji i cyfryzacji, fabryki muszą adaptować się do nowych technologii, aby zachować konkurencyjność na rynku. – zauważa Andrzej Przesmycki, CEO w PM, firmie, która pełni rolę Inwestora Zastępczego. Jak zatem zaplanować i przeprowadzić budowę nowoczesnej fabryki? Zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalają optymalizować procesy produkcyjne, minimalizować koszty oraz zwiększać wydajność, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności. Właśnie takie rozwiązania, z uwzględnieniem szeregu innych czynników, powinien proponować inwestor zastępczy – podmiot, dzięki któremu inwestor nie musi sam się angażować w projekt.  

Co istotne, Inwestor Zastępczy jest w stanie zająć się kompleksowym zarządzaniem projektem: począwszy od analizy biznesowej, przez planowanie i koordynację działań, aż po monitorowanie postępu prac i rozliczenie finansowe. Dzięki temu inwestor może skoncentrować się na swojej głównej działalności, mając pewność, że budowa fabryki jest w kompetentnych rękach. – wyjaśnia ekspert z PM.

Dzisiejsze fabryki to obiekty wyposażone w nowoczesne maszyny, systemy monitorowania oraz – coraz częściej – także technologie IoT. Wszystko po to, aby efektywnie zarządzać produkcją i zapewnić wysoką jakość wyrobów. Dlatego już na etapie projektowania wymagają uwzględnienia szeregu istotnych kwestii.

Przemysł potrzebuje zrównoważonych rozwiązań

Drugim istotnym wyzwaniem dla przemysłu jest rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania.

W obliczu coraz bardziej surowych regulacji dotyczących ochrony środowiska, fabryki muszą podejmować działania mające na celu zmniejszenie swojego wpływu na ekosystem. Inwestorzy muszą więc uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju już na etapie planowania i projektowania fabryk, stosując np. rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, recykling surowców oraz podejmując działania w celu minimalizowania emisji szkodliwych substancji. – wylicza Kaja Sawicka, lider działu zrównoważonego budownictwa w PM.  

Zrównoważony rozwój ma również wymiar ekonomiczny, ponieważ pozwala firmom oszczędzać koszty poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Ponadto dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań unikają one kar za naruszanie przepisów środowiskowych oraz budują pozytywny wizerunek marki, co przekłada się na wzrost sprzedaży i lojalność klientów.

Jak się okazuje, ten ostatni aspekt ma coraz większe znaczenie. Według raportu Mintela, aż 52 proc. konsumentów przyznaje, że nie ufa firmom w ich szczerość, jeśli chodzi o wpływ na środowisko. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw wdraża zrównoważone praktyki produkcji i w transparenty sposób pokazuje opinii publicznej jakie konkretnie działania się za tym kryją.

Brak rąk do pracy

Trzecim, lecz nie mniej istotnym wyzwaniem, jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w branży przemysłowej stanowi poważne zagrożenie dla postępu i rozwoju. Inwestorzy muszą podejmować działania na rzecz promowania kształcenia zawodowego oraz szkoleń pracowników, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w branży. Coraz częściej też szukają ekspertów o specjalistycznych kompetencjach spoza Europy. Jednocześnie jest też druga strona medalu. Nawiązywanie międzynarodowych współprac oraz wymiana doświadczeń zawodowych mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju kadrowego i technologicznego w przemyśle.