niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Niska świadomość pracowników na temat zmian w Kodeksie Pracy dotyczących pracy zdalne

Zaledwie 55 proc. respondentów jest świadomych obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących pracy zdalnej. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, polską platformę do wideokonferencji i spotkań online, zwracają uwagę na niski poziom wiedzy o tegorocznych zmianach w Kodeksie Pracy. Aż 44 proc. pracowników nie zostało poinformowanych o zbliżających się regulacjach, a 36 proc. ankietowanych dowiedziało się o nich od pracodawcy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 r., wprowadziła regulacje dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy spowodowały, że może ona być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć go w niezbędny sprzęt do świadczenia pracy na odległość, a także zrekompensować koszty zużycia energii elektrycznej oraz internetu. Tego samego dnia uchwalono również prawo do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej przez nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym.

Wiedza na temat zmian dotyczących pracy zdalnej

Najnowsze badanie przeprowadzone przez ClickMeeting, miało na celu poznanie stopnia świadomości pracowników na temat nowelizacji ustawy o pracy zdalnej. Z danych wynika, że 55 proc. respondentów zna jej zapisy, a 45 proc. nie zdaje sobie sprawy, na czym ona polega. Równocześnie 44 proc. ankietowanych nie zostało poinformowanych o nowych przepisach, 36 proc. dowiedziało się o nich od pracodawcy, a co piąty badany nie jest pewny, czy otrzymał informacje na ten temat. Z kolei 55 proc. uważa, że w ich firmie wprowadzono zmiany wynikające z ustawy, a 45 proc. odpowiedziało, że w ich przedsiębiorstwie one nie nastąpiły.

Pracodawca, który wdraża u siebie pracę zdalną, w tym hybrydową, ma prawny obowiązek przekazania informacji m.in. na temat zasad jej wykonywania. W sytuacji wdrażania w życie nowych regulacji prawnych warto prowadzić w firmach programy informacyjne. Relacja na linii pracownik – pracodawca powinna polegać na zaangażowaniu w odpowiednią komunikację wewnętrzną. W praktyce, zamiast przepisywać do regulaminów wewnętrznych firmy treści przepisów prawnych, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie krótkich i zwięzłych zdań napisanych w języku bardziej przystępnym dla pracowników. Warto przeprowadzać krótkie szkolenia z wprowadzanych zmian, a także tworzyć zbiory często zadawanych pytań, czyli tzw. FAQ. Takie działania pozwolą na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i wzmocnią relację pracownika z firmą, a co najważniejsze pomogą zbudować wzajemne zaufanie – komentuje Anna Zielińska z ClickMeeting.

Sytuacja w firmach – benefity od pracodawców

Respondenci, zostali również zapytani, o to czy ustawa spowodowała zmiany w ich miejscach pracy. W tym przypadku 66 proc. ankietowanych nie zauważyło, aby one nastąpiły. Natomiast, blisko co czwarty pracownik (24 proc.) otrzymał możliwość pracy w systemie hybrydowym. Jednocześnie (12 proc.) uzyskało dodatkowe wynagrodzenie za pracę zdalną. Część badanych zostało zobowiązane przez pracodawcę do określenia dokładnego miejsca świadczenia pracy na odległość (12 proc.), a kolejne (10 proc.) dostało sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Jednocześnie ankietowani zostali zapytani o to czy chcieliby, aby w ich firmach wdrożono zmiany dotyczące pracy zdalnej. Aż 30 proc. respondentów nie jest zainteresowanych nowymi rozwiązaniami, 29 proc. nie jest pewnych, a 22 proc. oczekuje zmian w ich przedsiębiorstwie. Z kolei 19 proc. uważa, że ich pracodawca wprowadził już regulacje wynikające z ustawy