niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Niższa cena kredytów dla firm w Alior Banku

Alior Bank obniża o połowę prowizję przygotowawczą od kredytów dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Oferta dotyczy nowego finasowania udzielanego w formie kredytu w rachunku bieżącym, Biznes Kredytu obrotowego i na cele zakupowe, kredytów nieodnawialnych na finansowanie bieżącej działalności, w tym kredytu Łatwy Kapitał. Promocja obejmuje kredyty udzielane od 8 marca do 31 maja br. i jest skierowana do nowych oraz obecnych klientów Alior Banku, którzy potrzebują finansowania na bieżącą działalność gospodarczą oraz finansowania celów zakupowych.

„Z uwagą śledzimy sytuację makroekonomiczną i prognozy rynkowe. Spodziewamy się wzrostu zainteresowania przedsiębiorców kredytami obrotowymi. Dlatego przygotowaliśmy ofertę specjalną, która obniża o połowę prowizję przygotowawczą. W ten sposób chcemy ułatwić klientom dostęp do finansowania najważniejszych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu” – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Ofertę wyróżnia szybki czas podjęcia decyzji kredytowej – już w 20 minut od złożenia wniosku oraz możliwość zdalnego załatwienia formalności dzięki podpisaniu umowy podpisem kwalifikowanym. Co ważne, bank nie wymaga zabezpieczeń materialnych. Kredyt zabezpieczony jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, Alior Bank może wymagać, jako dodatkowego zabezpieczenia, weksla wystawionego na rzecz banku.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na szybkie regulowanie zobowiązań, bez składania dodatkowych dyspozycji uruchomienia finansowania. Biznes Kredyt na cele obrotowe i kredyt Łatwy Kapitał to nieodnawialne formy finansowania majątku obrotowego firmy.

Biznes Kredyt na cele zakupowe przeznaczony jest między innymi na zakup maszyn, urządzeń, zakup pojazdów, w tym pojazdów niewymagających rejestracji, zakup lub remont nieruchomości, która posiada pozwolenie na użytkowanie lub konsolidację takich kredytów w innych bankach.

Okres finansowania, w ramach kredytów objętych promocją, wynosi do 84 miesięcy dla mikrofirm i do 36 miesięcy dla małych firm w przypadku finansowania o charakterze nieodnawialnym oraz do 24 miesięcy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. Przedsiębiorcy z segmentu mikrofirm mogą liczyć na kredyt do 1 mln zł. Natomiast maksymalna kwota finansowania w przypadku małych firm to 3 mln zł.

Warunki promocyjne nie mogą być stosowane w przypadku odnowienia oraz refinansowania lub konsolidacji istniejącego zaangażowania firmy w Alior Banku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Szczegóły oferty są dostępne w oddziałach własnych Alior Banku i centrach bankowości korporacyjnej.

Źródło informacji: Alior Bank