poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Nowe możliwości dla odbiorców energii – PSE S.A. stworzą bazę informacji rynku energii w Polsce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. objęły właśnie funkcję Operatora Informacji Rynku Energii. Za trzy lata spółka uruchomi nowoczesną bazę informacji obejmującą wszystkie podmioty działające na rynku energii elektrycznej. Jednolity system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ułatwi firmom i konsumentom m.in. zmianę sprzedawcy energii, uregulowanie płatności czy też porównanie ofert potencjalnych dostawców.

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) – to nazwa przyszłego, informatycznego centrum gromadzącego i przechowującego w jednym miejscu m.in. dane techniczne i handlowe punktów poboru energii oraz wyniki pomiarów energii elektrycznej. 3 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która powołuje nowy podmiot odpowiedzialny za utworzenie i nadzorowanie CSIRE – Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). 

Rynek energii elektrycznej w Polsce obejmuje ponad 17 milionów odbiorców, a ich liczba stale rośnie. Dzięki wdrożeniu CSIRE uzyskają oni bezpłatny dostęp do swoich bieżących i historycznych danych m.in.  dotyczących obowiązujących umów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wybranego sprzedawcy energii czy też ilości zużywanej lub produkowanej energii elektrycznej z dokładnością nawet do 15 minut. Nowy system przyspieszy również proces zmiany sprzedawcy, który docelowo zostanie skrócony z obecnych 21 dni do 1 doby. Dostęp do danych pomiarowych pozwoli odbiorcom na lepsze zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, a tym samym oszczędności na rachunkach.

„CSIRE będzie zarządzane przez niezależnego operatora, który będzie równoprawnie traktował wszystkich użytkowników systemu, zachowując przy tym transparentność. Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane, a system CSIRE i zgromadzone w nim dane będą dobrze chronione i udostępniane na przejrzystych zasadach tylko uprawnionym lub wskazanym przez klientów podmiotom” – czytamy w komunikacie PSE S.A.

CSIRE przyniesie również korzyści ponad 450 sprzedawcom energii elektrycznej, blisko 200 operatorom systemów dystrybucyjnych oraz dostawcom nowych usług. Bieżąca i efektywna wymiana informacji usprawni działanie i obniży koszty funkcjonowania całego rynku energii elektrycznej w Polsce. 

PSE S.A. rozpoczęły już postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy systemu. W ciągu najbliższych 30 miesięcy podmioty rynku energii, m.in. sprzedawcy energii i operatorzy systemów dystrybucyjnych, muszą przekazać do OIRE informacje o punktach pomiarowych niezbędne do inicjalnej konfiguracji CSIRE, a w terminie 33 miesięcy zawrzeć z PSE S.A. umowy o korzystanie z CSIRE.

Więcej informacji na temat CSIRE i OIRE można uzyskać na stronie https://www.pse.pl/oire/informacje-ogolne. Podstawowe funkcje nowego systemu opisuje również przygotowana przez PSE S.A.

Źródło informacji: PAP MediaRoom