poniedziałek, 15 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Nowoczesny system produkcyjny – jaki powinien być?

Błyskawiczne zmiany jakie zachodzą w dzisiejszym przemyśle są możliwe dzięki postępowi technologicznemu. Wymusza on jednak konieczność nieustannej automatyzacji i optymalizacji procesów we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produkcją – tylko takie działania pozwalają na utrzymanie się na rynku i rywalizację o miejsce w czołówce. Dzięki optymalizacji produkcji Twoja firma może osiągać wysoką jakość wyrobu przy możliwie niskim koszcie produkcji i krótkim czasie realizacji zleceń. Jaki system produkcyjny umożliwia osiągnięcie takich rezultatów? O tym poniżej.

Czy istnieje jeden najlepszy system produkcyjny?

Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa. System MES (Manufacturing Execution System) plasuje się w czołówce oprogramowania do zarządzania produkcją. Ten system dostarcza w czasie rzeczywistym kompleksowe i rzetelne informacje, które umożliwiają świadome podejmowanie decyzji oraz sprawne przeprowadzanie optymalizacji operacji produkcyjnych na wszystkich poziomach. Popularne na rynku systemy ERP wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa także wnoszą dużą wartość w zakresie usprawniania procesów, jednak jako że nie są one dedykowane stricte obszarowi produkcji, stanowią raczej uzupełnienie dla systemu MES.

System MES a optymalizacja produkcji

MES to kompleksowy i nowoczesny system produkcyjny, wykorzystujący mechanizmy uczenia maszynowego i inteligentne algorytmy, oprogramowanie sterujące oraz elementy automatyki przemysłowej, dzięki czemu może zbierać na bieżąco z maszyn i urządzeń dane na temat aktualnych procesów i przekazywać je do systemów biznesowych firmy. Dzięki rozwiązaniom takim jak MES kadra zarządzająca zakładem produkcyjnym w sposób stały ma dostęp do informacji zwrotnej o poziomie i jakości wykonania produkcji, w wyniku czego może odpowiednio szybko reagować na nieplanowane zdarzenia i poprawiać procesy. Zaawansowane raporty i analizy są bazą do podejmowania trafnych decyzji a także miarodajnym odnośnikiem w toku oceny wzrostu poziomu kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Główne korzyści z wdrożenia systemu MES

System MES umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, w tym zwiększenie indywidualizacji produkcji, a także ogólną standaryzację działań sprzyjającą wzrostowi jakości wyrobów. Wdrożenie MES w sposób oczywisty wiąże się też ze znacznymi korzyściami finansowymi. Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, ograniczone przestoje, wyższa jakość produktu i niższe koszty pracy składają się na ogromne oszczędności w skali roku – i co ważne – są one możliwe do wygenerowania już w ciągu roku od wdrożenia.

Oprogramowanie MES od OptiMES usprawnia działania firm produkcyjnych w zakresie:

  • gromadzenia i akwizycji danych,
  • wewnętrznej komunikacji, rozdzielania zadań i raportowania,
  • zarządzania wykonaniem produkcji,
  • zarządzanie wydajnością i optymalną alokacją zasobów,
  • traceability i genealogią  produktu,
  • zarządzania jakością,
  • planowania i harmonogramowania produkcji,
  • zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów,
  • naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy,
  • sprawdzania i korygowania normatyw.

Oprogramowanie OptiMES to nowoczesny system produkcyjny, który dzięki swojej kompleksowości i elastyczności w zakresie wdrożenia, jest odpowiednim narzędziem dla każdej firmy produkcyjnej – niezależnie od jej wielkości czy reprezentowanej branży. Przetestuj moduły OptiMES i dowiedz się więcej o możliwościach systemu.

fot. materiały prasowe