niedziela, 16 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Obniżenie kosztu spotkań w salach konferencyjnych i videokonferencyjnych

Kooperacja między zespołami, specjalistami czy przedsiebiorstwami przynosi dziś duże korzyści dla całej gospodarki. Domeną naszych czasów jest częste prowadzenie rozmów offline lub online, które zwykle pochłaniają znaczną część naszego dnia pracy. Niestety według statystyk spotkania nie są dziś efektywne przez problemy z konfiguracją sprzętu i często występujące awarie. Według analiz to nawet co piąte spotkanie zatrzymywane jest przez problemy techniczne, a około jedna zna każde dziesięc godzin pracy specjalistów IT korporacji poświęcana jest na wsparcie spotkań konferencyjnych lub videokonferencyjnych. Estymuje się też, że średnio kwadrans tracony jest na spotkanie przez problemy techniczne lub problemy ze sprzętem telekonferencyjnym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każde zatrzymane spotkanie to spadek efektywności pracy uczestników i produktywności spotkania. Zakładając, że w spotkaniu uczestniczą wysokowyspecjalizowani pracownicy to wartość straconego czasu w przeciagu kwadransu możena obliczyć jako iloczyn 25% i stawko godzinowej przemnożony przez liczbę pracowników. (Czy liczyłes kiedyś takie koszty dla swojej organizacji?)

Jednocześnie 1 godzina z 10 to 16,8 godzin średnio w trakcie miesiąca pracy. Zakładając, ze średni koszt specjalisty IT przekracza 100 zł to na każdego specjalistę tracimy ponad półtora tysiąca złotych.

Dodatkowo powinniśmy doliczyć koszty spowodowane spadkiem produktywności związanym ze spadkiem motywacja. Frustracja związana z awariami doprowadza to znacznego spadku efektywności.

Warto tez zwrócić uwage, ze awarie podczas spotkań z partnerami biznesowymi czy klientami negatywnie wpływa na nasza wiarygodność. Takie problemy mogą znacznie wpłynąc na wyniki finansowe firmy.

Dlatego rozwiązaniem jest stosowanie w pełni zintegrowanych systemów. Zintegrowane systemy mogą być wdrożone do naszej organizacji na jeden z dwóch sposobów: integracja wielu systemów w jednym systemie sterowania przez integratora albo gotowe rozwiązanie integrujące wszystkie systemy.

Pierwszy z wymienionych sposobów wiążę się z czasochłonną współpracą z integratorem i wysokimi kosztami zakupu.

Drugi sposób pojawił się na przestrzeni ostatnich lat. Powstał innowacyjny system EOS. System EOS jest rozwiązaniem typu plug&play. Instalacja systemu możliwa jest przez niewyspecjalizowanego montera, a uruchomienie odbywa się zdalnie przez firmę dostarczająca system EOS. System EOS wprowadza funkcjonalności kilku systemów (systemu multimedialnego, systemu Internetu Rzeczy, systemu automatyki budynkowej, systemu videokofenferencyjnego, systemu zarządzania powierdzchnia). System EOS umożliwia uruchomienie całej sali (start ustalonej konfiguracji, start videokonferencji) w sposób bardzo wygodny dla użytkownika, a dostawca oferuje tez zdalny nadzór urządzeń.

Więcej na www.eos-system.pl