niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

PARP: podpisano pierwsze umowy na 17,5 mln zł z Funduszy Norweskich, a kolejne już wkrótce

PAP MediaRoom

Na początku czerwca pierwsze pięć firm podpisało umowy dot. przyznania im 17,5 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich, których Polska jest głównym beneficjentem. Pieniądze finalnie trafią m.in. do przedsiębiorstw, które zastosują u siebie innowacje pozwalające produkować energię ze źródeł odnawialnych, przetwarzać mieszaninę odpadów czy poprawić jakość życia seniorów za pomocą inteligentnych rozwiązań.

„W rozstrzygniętym niedawno konkursie zgłosiła się do nas rekordowa liczba przedsiębiorców. Oceniliśmy pozytywnie wnioski 104 firm na łączną kwotę ponad 73 mln EUR” – powiedział Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według niego, będzie to „olbrzymi zastrzyk dla polskiego małego i średniego biznesu, który stworzy nową jakość na polskim rynku”.

Marcin Czyża podkreślał, że PARP po raz pierwszy jest tzw. Operatorem Programu, tzn. jest odpowiedzialna za cały proces ogłoszenia konkursów, oceny merytorycznej wniosków oraz podpisania umów i wypłaty dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” – wspierający małe i średnie firmy – został opracowany przez PARP w ścisłej współpracy z norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway, partnerem programu ze strony darczyńcy.

„Polska jest głównym beneficjentem programów Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Lichtenstein” – zaznaczył Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway.

Podkreślał on, że Norwegia jest światowym liderem, jeżeli chodzi o zielone technologie i rozwiązania innowacyjne, a głównym celem działania Funduszy Norweskich jest wspieranie rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

Wsparcie w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” przyznano w trzech schematach: 50 mln EUR na „Technologie przyjazne środowisku”, 10 mln EUR na „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, a ponad 13 mln EUR na „Technologie poprawiające jakość życia”. Aż 27 – spośród 104 dofinansowanych projektów – będzie realizowanych w partnerstwie z norweskimi podmiotami.

Wśród beneficjentów jest m.in. firma HOLDMAR, której projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego procesu przetwarzania złomu, składającego się z mieszaniny metali oraz elektroodpadów.

„Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup 2 linii technologicznych, które będą przetwarzały mieszaninę metali kolorowych na poszczególne frakcje: oddzielnie aluminium, miedź, kwasówkę. Bez dotacji nie moglibyśmy pozwolić sobie na zakup tak drogich i wymagających maszyn” – powiedział Sławomir Szymański, właściciel firmy HOLDMAR. Wdrożenie projektu przełoży się m.in. na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w działalności przedsiębiorcy.

Projekt firmy WTW Poland przewiduje opracowanie i wprowadzenie do obrotu grupy turbin o mocy od 1 do 3 MW, które znajdą zastosowanie w małych elektrowniach wodnych.

Z kolei MS Consulting Group wprowadzi innowacyjną usługę „Independent Living”, polegającą na wdrożeniu inteligentnych rozwiązań poprawiających jakość i bezpieczeństwo codziennego życia osób starszych. „Projekt ten polega na zastosowaniu – w miejscu zamieszkania starszych osób – bezinwazyjnych, nienaruszających prywatności systemów monitorowania takich zdarzeń, jak upadek czy wzrost temperatury ciała” – wyjaśniła Magdalena Sobczak-Solarska, współwłaścicielka firmy.

PARP będzie kontynuować podpisywanie umów z beneficjentami do końca roku. W czerwcu planowane jest również ogłoszenie wyników w czwartym obszarze konkursowym: „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”.Image

Źródło informacji: PAP MediaRoom