poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

PGE uruchamia pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla

PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła w Rzepedzi na Podkarpaciu pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla. To początek długofalowego programu magazynowania energii Grupy PGE, zapowiedzianego w nowej strategii Grupy.

Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Kontenerowy, stacjonarny magazyn energii powstał w ramach projektu innowacyjnych usług sieciowych poprawiających jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej, realizowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną wspólnie z PGE Dystrybucja.

„Modułowy magazyn energii w podkarpackiej Rzepedzi to pierwsza inwestycja w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystująca rozwiązania modułowe Tesla w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Zastosowane rozwiązanie zapewni elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększy możliwości przyłączania źródeł odnawialnych. Zgodnie z nową Strategią Grupy PGE, do 2030 roku planujemy budowę co najmniej 800 MW nowych magazynów energii. Inwestycja w Rzepedzi to pierwszy krok w realizacji tego celu. Kolejne projekty są już w fazie planowania. Jeszcze w tym roku składamy wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh. W styczniu projekt weźmie udział w certyfikacji ogólnej do rynku mocy. Dużym wyzwaniem dla projektów magazynowania energii jest rentowność oraz źródła finansowania. Dlatego duże nadzieje pokładamy w zmianach w obszarze regulacji, które mogą być zachętą inwestycyjną dla projektów magazynowania energii i jednocześnie pozwolą na lepsze wykorzystanie funduszy unijnych w transformacji energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. – Powodem do satysfakcji jest to, że rozpoczynamy realizację programu magazynowania energii w oparciu o technologię o światowej renomie, która zastosowana w naszej inwestycji przyniesie wymierne oszczędności dla segmentu dystrybucji PGE i stanowi tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na technologię magazynowania energii. Powstałe dotychczas polskie magazyny energii były projektowane i wykonywane głównie w celach badawczych (R&D). Budowa magazynu w Rzepedzi to pierwsza inwestycja, będąca odpowiedzią na konkretne potrzeby odbiorców PGE, związane z poprawą jakości energii oraz zapewnieniem zasilania rezerwowego na wypadek awarii lub prac planowych.

Wykonawcą projektu modułowego magazynu energii w Rzepedzi jest firma Griffin Group Energy.

„Przystępując do przetargu na budowę magazynu energii pod konkretne zapotrzebowanie PGE wybieraliśmy technologię, która najefektywniej zrealizuje założone zadania – mówi Dariusz Wawrzynów, wiceprezes Zarządu Griffin Group Energy. – Szukaliśmy sprawdzonego i rzetelnego partnera z doskonałymi referencjami oraz posiadającego masowe, biznesowe wdrożenia magazynów energii. Szczegółowa analiza rynku wskazała nam markę o światowej renomie, czyli firmę Tesla. Technologia zastosowana w Powerpack Tesla o pojemności 4 MWh, najlepiej odpowiadała inwestycji i spełniała założone przez nas warunki oraz standardy” – podkreśla.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła do ponad 5 milionów klientów. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc.

PGE jest również największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, posiadając 10-cio procentowy udział w rynku. W kolejnych latach PGE stawia na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. Priorytetem dla PGE jest Program Offshore Grupy PGE, który zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnych 4 GW do 2040 roku. Program inwestycyjny Grupy PGE do 2030 roku obejmie również 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudowę portfela lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Nowa Strategia Grupy PGE, opublikowana w październiku 2020 r., została oparta na trzech filarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. PGE przedstawiła plan transformacji Grupy, ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz 100 proc. zielonej energii dla klientów PGE w 2050 roku. Zgodnie z nową Strategią do 2030 roku w portfolio Grupy PGE powstanie co najmniej 800 MW magazynów energii, których zadaniem będzie usługa magazynowania dla źródeł rozproszonych, wsparcie integracji systemowej wielkoskalowych źródeł OZE oraz zapewnienie elastyczności i niezawodności sieci dystrybucyjnej.

Griffin Group S.A. Energy Sp. k. to polska firma z wieloletnim doświadczeniem, w branży energetycznej. Głównym obszarem działania firmy jest segment magazynów energii, inteligentnych sieci i liczników. Działająca obszarze magazynowania energii Griffin Group S.A. Energy może pochwalić się doświadczeniem w zrealizowanych projektach na terenie Europy oraz realizacji projektów w Polsce.

Griffin Group Energy jest partnerem czołowych światowych dostawców z sektora energetycznego na rynku polskim. Działa w sektorze energetycznym – zarówno w segmencie publicznym, jak i komercyjnym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami w zakresie analizy, studium wykonalności, instalacji, konfiguracji i utrzymania – projekty „end to end”. Oferta firmy obejmuje: inteligentne sieci i liczniki, magazyny energii.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna