czwartek, 25 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Piotrków Trybunalski: Walczymy o unijne fundusze

W tym roku rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027. Piotrkowscy urzędnicy już od 2019 roku pracują nad jak najlepszą pozycją naszego miasta w walce o unijne fundusze.

Choć nowa perspektywa obejmuje już ten rok to nie ma jeszcze pewnych informacji dotyczących podziału pieniędzy oraz wyznaczania priorytetów dla naszego województwa. Kluczowa będzie tutaj Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Na razie poznaliśmy projekt tego dokumentu, ale nie został on jeszcze przyjęty ani nawet przedstawiony przez Urząd Marszałkowski w ostatecznej wersji.
Warto jednak zwrócić uwagę na dwa rodzaje obszarów, które – zgodnie z dokumentem – będą miały uprzywilejowaną pozycję w walce o pieniądze unijne z dodatkowej puli. Są to:
 
1. Miejskie Obszary Funkcjonalne (tzw. MOF-y)
2. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (związany z transformacją energetyczną Polski)
 
Prezydent Krzysztof Chojniak wiedząc jak ważne jest, aby Piotrków Trybunalski znalazł się w jednym z tych obszarów podjął stosowne działania. – Od 2019 roku braliśmy udział w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego. W listopadzie 2020 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Łódzkiego o utworzenie MOF Piotrków Trybunalski – Powiat Piotrkowski – relacjonuje Katarzyna Szokalska, kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta, która z ramienia prezydenta została wyznaczona do pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego.
 
Niestety nasze miasto wraz z powiatem ziemskim uzyskało negatywną odpowiedź. Wynikało z niej, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Miejskie Obszary Funkcjonalne powinny zostać wyznaczone dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (139 takich miast w Polsce). Ministerstwo do takich miast nie zaliczyło Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Mimo takiej odpowiedzi nie zrezygnowaliśmy ze starań o utworzenie odpowiedniego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podjęliśmy rozmowy z prezydentem Radomska i złożyliśmy kolejny wniosek o utworzenie MOF, tym razem Piotrków Trybunalski – Radomsko (obejmujący swym zakresem Piotrków, powiat piotrkowski, Radomsko – będące na ww. liście – i powiat radomszczański uwzględniony w liście gmin zagrożonych trwałą marginalizacją). W tej chwili nie mamy jeszcze odpowiedzi na ten wniosek.
 
– Niezależnie od naszych starań o MOF otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że znajdujemy się w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – wyjaśnia Katarzyna Szokalska i dodaje. – Jeśli te informacje ostatecznie potwierdzą się to Piotrków będzie mógł brać udział w podziale dodatkowych 344 mln EUR.
 
Warto podkreślić, że pieniądze przeznaczone na MOF-y i obszary transformacyjne to tylko niewielka część wszystkich pieniędzy unijnych, które będą do wzięcia z najbliższej perspektywy. Zasadnicza część pieniędzy UE (ok. 1,63 mld EUR) będzie rozdzielana w ramach konkursów, do których będzie mógł aplikować każdy. Bez względu czy znajdzie się w MOF-ie czy obszarze transformacyjnym.
 
– Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim. Pracujemy też nad Strategią Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030, która będzie spójna z dokumentem dotyczącym całego województwa. Chcemy być gotowi na aplikowanie o pieniądze z nowej perspektywy unijnej, niezależnie czy w ramach MOF, obszarów transformacyjnych czy „tradycyjnych” konkursów – podsumowuje Katarzyna Szokalska.